Ränta

Ränta

Vad är ränta, hur fungerar den och vad är det som bestämmer vad den ska ligga på?

Ränta är det allmäna priset på lån av pengar. Räntan betalas av den person som lånar pengar och erhålls av den som lånar ut pengar.

När någon lånar ut sina pengar till en bank eller liknande genom att sätta in dem på ett konto erhåller man inlåningsräntesats från banken i fråga. Och när någon lånar pengar från banken får man i stället betala en låneräntesats till banken. Räntevillkornen samt villkoren för hur sen räntesatsen kan ändras bestäms alltid i förväg.

Ränta

Räntesatsen är vad som uttrycker själva storleken på räntesatsen. Den anges allt som oftast som en procentsats av själva lånebeloppet. Antingen för en betalningsperiod eller för ett år. Om räntesatsen avser räntan för en viss betalningsperiod kallas den helt enkelt för enkel räntesats. Handlar det om ett år kallas den för årlig räntesats. Ganska enkelt ändå. Kom ihåg dock att själva räntesatsen inte kan kategoriseras som ett pris då den alltid uttrycks i procent.

Nominell räntesats eller vardagligt ”nominell räntesats” som det allt som oftast kallas är den räntesats som anges i till exempel ett skuldebrev.

Rörlig räntesats innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntesatsen. Räntesatsen kommer därför att röra sig upp och ned i takt med detta. Har man tur kan man ligga på en lägre ränta än va den fasta räntat skulle legat på. Men samtidigt kan den lika gärna ligga högre. Beroende på vad som händer på marknaden och ute i världen.

Fast räntesats är då såklart motsatsen till rörlig räntesats. Vid fast räntesats är räntan bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år. Detta är något som man förhandlar fram tillsammans med sin bank. Dock har ju såklart banken det mesta att säga till om. Men man kan om man har bra argument och framför dem till banken lyckas sänka sin fasta räntesats något.

Utlåningsräntesats är den räntesats till vilken en bank eller långivare lånar ut pengar till kunder

Inlåningsräntesats är motsatsen till utlåningsräntesats. Det är alltså den räntesats som banken betalar ut till den de har ”lånat in” pengar av. Alltså det vill säga den räntesats som kunden hos banken får på sitt insatta kapital.

Räntedagsbas är vad som anger hur antal dagar ska räknas när man beräknar själva räntesatsen.