Orange is the new black?

Orange verkar alltså bli the new black. Något ska väl sägas om det val amerikanska folket har gjort. Men det är ju inte helt lätt, man blir mållös. Jag har haft fel om Donald Trump, hans politiska roll och chanser från första början och genom mer eller mindre hela processen. Bloggade till och med lite kort om det förra året när primärvalen i republikanska partiet drog igång – en reflektion från min sida som helt enkelt visade sig vara en total missbedömning.

Kanske är det då lite kaxigt att prova uttala sig igen, efter tidigare missbedömningar. Men jag tänkte försöka mig på att säga något kort, som den politiskt intresserade person man ändå är. Jag har bott i USA en tid och följt amerikansk politik med intresse i flera år. Mitt felslut försvarar jag som många andra: det har helt enkelt varit ogreppbart att en så knäpp och uppenbart olämplig person skulle kunna vinna allmänhetens förtroende. Det finns en komplexitet i detta om inte är alldeles enkel. Men några spontana reflektioner:

  1. Klassorganisering visar sig återigen vara överlägsen all annan typ av organisering. Trump verkar till stor del vunnit med en traditionell klasskoalition. Och han vinner i de gamla fackföreningsstaterna och bruksorterna. Samtidigt visar sig återigen den liberala ”all-inclusive”-koalitionen inte vara särskilt framkomlig någonstans.
  2. Att det finns extremt goda skäl att hålla inne med Hitler-kortet, feministiska glastaksargument och förenklade resonemang om att Clinton varit ”för höger” och att en riktig vänsterkandidat minsann hade vunnit. Det saknas belägg för alla tre påståenden och särskilt i det här ämnet lämpar sig inte kartan före terrängen.
  3. Det är fascinerande (och varit centralt för hela valrörelsen) hur Trump lyckats skapa en måttstock åt sig själv och en annan åt sin motståndare. Han inte bara överlever skandaler som var och en för sig hade kunnat döda vilken politisk karriär som helst, utan han vann hela presidentvalet. Hur går det ens till? Vad är det för komponenter gör detta möjligt?
  4. Det som nog väcker mest vämjelse med Trumps seger är nog det etiskt motbjudande i att en person mobbar, ljuger och hotar sig fram till offentlig makt. Det är ju just sådant som ett fungerande folkstyre ska avvärja.

Det är många olika mekanismer som gjort Donald Trump till USAs nästa president. Och det finns många bra analyser att ta till sig av om detta. Som vanligt inte särskilt många härifrån Sverige – här saknas dessvärre fortfarande kunskap och förståelse bland många politiska tänkare för att meningsfullt kunna analysera amerikansk politik. Men desto fler tänkvärda analyser är ”Made in USA”. Exempelvis den utmärkta klassredogörelse som Joan C. Williams gör här. Eller ”The end of identity liberalism” av Mark Lilla.

USA har sannolikt aldrig haft en statschef som varit så professionellt oförberedd, intellektuellt oinformerad, moraliskt komprometterad och psykiskt osäker som den man som nu kommer avlägga presidenteden.  Så låt oss inte vara oförberedda på den chockfaktor en Trump-administration kommer innebära för amerikansk inrikes politik och de internationella maktförhållandena. Tills dess kan man alltid lägga sig med förhoppningar om att vakna upp i ett parallellt universum där Donald Trump inte blev president.

Skit i orden

Det finns en övertro på det politiskt korrekta språket. Naturligtvis ska människor inte gå omkring och förolämpa varandra. Men lika provocerande som total oängslighet och respektlöshet är också den nya kulturen av överdriven politiskt korrekthet.

Den slovenske populärfilosofen Slavoj Zizek fick en gång frågan i the Guardian om hur vi bör bekämpa reaktionär rasism. ”Med progressiv rasism”, svarade Zizek. Inte bokstavligt menat förstås. Så gott som alla människor förstår ju att stötande skämt kan vara extremt kränkande och nedsättande. Vad det handlar om är istället att etablera en social miljö där lite framfusig humor i grunden inte skapar avstånd utan närhet. Som det redan gör i många fikarum, med andra ord.

Jag tänker på det jag hört om forna Jugoslavien: det var inte ovanligt att kroater, serber eller bosnier som träffades berättade fräckisar om varandra. Om varandra alltså, inte mot varandra. Ibland tävlades det rent av om vilka som kunde berätta den grövsta vitsen om sig själva. Inte med dunkla motiv och på ett obscent vis, utan på ett sådant sätt att det blev en brobyggare kring olikheter ingen människa kan påverka: sitt ursprung. Det sägs att det första som försvann under 80 och 90-talets etniska spänningar, var just denna typ av avväpnande humor människor emellan.

Jag är förstås ingen okänslig idiot. Det finns inget progressivt i sig att förödmjuka varandra med nedvärderande humor. Mitt resonemang handlar inte ens om humor i sig, utan skapandet av en social miljö som gör det möjligt för olika människor att mötas på riktigt och finna likheter bortom politiskt korrekt återhållsamhet. Människor behöver denna närhet med varandra för att kunna hitta sig själva i varandra.

Mina bästa vänner när jag bodde i USA blev inte de som artigt småpratade om IKEA, svensk kultur och klistrade på ett politiskt korrekt intresse för svensk humanism. Utan de som bad om ett ”dirty joke about you Swedes” – och berättade ett tillbaka.

Visst, politisk korrekthet är bättre än öppen rasism eller vad annat som ligger nära till hands att med rätta avvisa. Men det finns goda skäl att fråga sig om dagens omåttligt ängsliga förhållningssätt verkligen har fungerat eller bara blivit en pådyvlad självdisciplin som tar klassen längre ifrån varandra? Mycket tyder på att kampen mot orden som intensivt förts i överbyggnaden de senaste åren har – om inte rent av skapat mer friktion på golvet – åtminstone skapat en miljö där friktionen växer. Att någon håller inne ett skämt med tjuvnyp om invandrare eller homosexuella gör heller inte rasismen eller homofobin mindre, bara mer behärskad och subtil.

Min poäng är inte att vi nu i klassammanhållningens namn ska dra osmakliga skämt och såra varandra. Inte alls. Men ett samhälle där människor helt avstår från att provocera eller driva med varandra av rädsla för att kränka någon blir ett samhälle som förr eller senare exploderar inombords. Så låt oss undvika att förstora faran i den inte helt rumsrena humorn: den har avväpnat långt fler än den har beväpnat.

Lägg ned politism

Ännu ett dassigt bokslut för LO och Aftonbladets samarbetsprojekt Politism, som föga förvånande inte nått medial eller ekonomisk framgång i år heller. Tvärt om så gör sajten en ordentlig förlust på ett par miljoner kronor. Precis som året innan.

Det är en genuint deprimerande insikt att min fackavgift finansierar Politism. Detta lilla pastorat för provokativa akademikers bloggande har inte tillfört någonting alls som kan anses av nytta för arbetarrörelsen i allmänhet eller fackföreningsrörelsen i synnerhet. Därmed har inte LO-medlemmarnas pengar där att göra.

Vad har undersköterskor, svetsare och lokförare fått för den del av våra fackavgifter som faktiskt finansiera detta projekt? Jo, tips om ”normkritisk kiosklitteratur”, rop efter ”svarta emojis” och argument för ”trigger warnings” – bland annat. Den totala marginaliseringen syns dock inte ens främst i besöksstatistiken eller bokslutet, utan på de symptomatiska utspelen: ”Gigi Gorgeous nekad inträde i Dubai på grund av transfobi” eller ”Italien vill straffa veganföräldrar”. Så talar den som tappat markkontakt och har förlorat förmågan att urskilja vad som är verkligt och viktigt. Glömde också nämnda den återkommande veckovisa sammanställningen av ”Veckans roligaste högertweets”. Ungefär lika folkligt som kungen av Brunei, alltså.

Nej, lägg ned Politism. De som hänger där kan ses i någons vardagsrum. Och LO får ytterligare ett par kronor att lägga på facklig verksamhet istället.

LO eller liberalism i migrationspolitiken?

LO har nu satt ned foten i en, för arbetarrörelsen, mycket angelägen målkonflikt. I en debattartikel i DN så slår man fast att man fortsatt vill kämpa för en högproduktiv arbetsmarknad där löntagarkollektivet hålls ihop och pressas uppåt – inte nedåt. Det här är den strategi som fackföreningsrörelsen har valt i Sverige historiskt sett, och som man nu förtydligar sitt försvar för.

Sverige har historiskt – åtminstone sedan arbetarrörelsen och den sk. svenska modellens uppkomst – med få undantag fört en arbetsmarknadspolitik som har gått ut på sammanhållning i arbetarkollektivet: liten lönespridning, hyfsat rimliga ingångslöner, bortrationalisering av lågproduktiva jobb, höga kompetenskrav i arbetslivet, höga ambitioner för utbildningssystemet, utbyggd vuxenutbildning, höga ersättningsnivåer i arbetslöshetskassan och andra socialförsäkringar, aktiv rehabiliteringspolitik och höga krav på arbetsmiljö, stark facklig organisering bland arbetstagarna och så vidare. Även om den här samhällsmodellen på många sätt är mycket grovt skadeskjuten i dagsläget så är det ännu en grundtanke som arbetarrörelsen formulerar politik utifrån.

Så när färdighetsnivån i arbetarkollektivet trycks nedåt istället för uppåt – oavsett om det är på grund av omfattande migration eller dåliga utbildningssystem, i dagsläget får det väl sägas vara både och – så uppstår sprickor i modellen. Ett av de mest omdiskuterade samhällsproblemen just nu är att sysselsättningen bland invandrade är avsevärt lägre än bland infödda. Men precis som man kan avläsa mellan raderna i denna debattartikel från ekonomerna på LO så är detta egentligen inget konstigt: När man inte pratar fullgod svenska, saknar den sociokulturella kompetens som man får av att vara uppväxt i Sverige och saknar tillräcklig utbildning så är man inte heller anställningsbar på en högproduktiv arbetsmarknad som den svenska.

Det tar generellt mycket lång tid att göra människor från andra länder anställningsbara. Det kräver stor personlig ansträngning från den enskildes sida och är resurskrävande för samhället om det ska lyckas. Riskerna för misslyckande är många: Kanske finns inte tillräcklig med bostäder, SFI-utbildning, samhällsorientering och andra relevanta resurser. Kanske gör psykiska trauman att man inte har förmåga att ta in undervisningen. Kanske har man inte den personliga motivationen att lära sig felfri svenska utan tycker att man klarar sig med mycket basala kunskaper. Kanske hade man skeva förväntningar på livet i Sverige och underskattade svårigheterna att ta sig in i samhället i ett nytt land med en av västvärldens mest produktiva ekonomier. Kanske anser man sig av exempelvis kulturella skäl inte höra hemma på arbetsmarknaden utan stannar hellre hemma och tar hand om hushållet. Eller så finns ett motstånd mot att kompromissa med religösa och kulturella uppfattningar som man i praktiken måste kompromissa bort för att kunna ta en anställning på en modern arbetsmarknad med höga kvalitetskrav. Slutligen finns förstås också förutfattade meningar bland arbetsgivare, som riskerar att sålla bort en enbart på grund av att man har ”fel” namn, osv.

Och kanske – även om man har viljan, motivationen, utbildningen – riskerar det ändå att finnas allt för få arbetsgivare som kan anställa en. Helt enkelt därför att även den mest ambitiöse kommer att prata jämförelsevis dålig svenska och riskerar att ha jämförelsevis dålig sociokulturell orientering jämfört med någon från Sverige. Även utbildningsnivå spelar förstås en mycket stor roll här när många människor kommer ”från länder med outvecklade eller raserade utbildningssystem” för att citera artikelförfattarna. Det är denna sammantagna färdighetsnivå som i nästan alla undersökningar visat sig vara avgörande för möjligheten till arbete, egen försörjning och möjligheten att bli en del av majoritetssamhället i Sverige. Det blir helt enkelt svårt att hävda sig på en arbetsmarknad som i grunden ställer höga krav på utbildning, språklig och kulturell förståelse om man saknar de färdigheterna. Då återstår ju de så kallade ”skitjobben”: städa hemma hos förmögna familjer, diska svart hos någon sunkig kvarterskrog, dela ut reklam, köra taxi hos någon skrupelfri firma. Kanske hamnar man i en situation med flera lågavlönade jobb.

Behöver knappast påpekas att detta står i direkt konflikt med den fackliga analysen. Och om det nu dessutom inte finns särskilt många ”skitjobb” att tillgå – till exempel för att vi under lång tid haft en facklig linje i arbetsmarknadspolitiken för att slå ut lågavlönade jobb, höja produktiviteten och öka lönerna för hela arbetarkollektivet – riskerar dessa personer att vara hänvisade till arbetslöshet inom den formella sektorn eller dåliga jobb i den grå ekonomin. Eller ja, i värsta fall kriminalitet och allmän alienation.

Att borgerligheten/arbetsgivarsidan nu utnyttjar den här situationen med syfte att trycka tillbaka arbetarklassen för att sänka löner och arbetsvillkor är inte oväntat. Men nu måste arbetarrörelsen vara orädda och formulera sina egna lösningar. Där är LO-ekonomerna på väg i rätt riktning: Förbättrad utbildning och en hållbar migrationspolitik.

Som en vän på Facebook uppmärksammade mig på, så levererade även liberala Dagens Nyheters ledarsida den motsatta – dvs den liberala – analysen i den här frågan:

”Att LO vill främja sina medlemmars intressen genom att stänga ute konkurrens är ingen nyhet. Det är så man har byggt sin borg. […]. De som kommer hit i vuxen ålder utan utbildning kommer inte att kunna bli kirurger. Men det betyder inte att det är omöjligt för dem att försörja sig och bidra till samhället. Om det finns arbeten som passar dem, vill säga. Enkla jobb är inte symtom på ett ruttet samhälle, det är ett recept mot arbetslöshet och utanförskap.”

Det är ju faktiskt en helt korrekt iakttagelse. Utifrån detta så uppstår plötsligt grundläggande frågor till oss i vänstern: I vilken fåra – den fackliga eller den liberala – bör man placera vår nuvarande migrationspolitiska analys? Och utifrån vilken ideologisk utgångsposition har den formulerats, den liberala eller den klassbaserade/fackliga?

Sverige i säkerhetsrådet – vem bryr sig?

Sverige fick plats i FNs säkerhetsråd tillslut. Det går förstås inte att tycka det är dåligt på något sätt. Det beskrivs som en seger, ja rent av ett ”bragdguld” av svenska diplomater och ministrar i New York. Och jag tvivlar inte en sekund på att det legat många politiska ansträngningar bakom detta. Men uppriktigt nu, vem bryr sig?

Med tanke på regeringens politiska svårigheter hemma i Sverige, så upplevs nog sådant här i dagsläget mest som utrikespolitiska prestigeprojekt i skenet av mer brådskande angelägenheter på hemmaplan. Visst leder det väl möjligtvis till att svenska diplomater och ministrar får en finare sittplatser vid de internationella middagsborden – och det är ju en officiell hemlighet att en plats i säkerhetsrådet varit Margot Wallströms stora projekt, ja säkert rent av ett ultimatum innan hon tog uppdraget som utrikesminister.

Men man bör nog akta sig för att tolka en plats i säkerhetsrådet som ett ensidigt kvitto på egen förträfflighet. Gör vi samma tolkning kring andra tidigare invalda medlemsstater i säkerhetsrådet som Egypten, Pakistan, Jordanien och Libyen också? I mångt och mycket verkar detta snarare bli den största internationella gottgörelse vi kan vänta oss för det svenska åtagandet i flyktingkrisen förra året. Varken mer eller mindre.

Nej då, att Sverige får spendera ett år i säkerhetsrådet är givetvis inte dåligt. Men det är inte så mycket mer än så heller.

Brexit och vägen framåt

Jag är så gott som odelat positiv till resultatet i fredagens folkomröstning i Storbritannien. Jag tycker om det utifrån två grundsatser:

1. Det stärker det nationella självbestämmandet i Storbritannien. Inom nationalstatens ramar har arbetarklassen i olika länder tillkämpat sig demokratiskt inflytande och flyttat fram sina positioner. Nationalstaten är den institution som åtnjuter störst folklig legitimitet. Det är den nivå där klasskampen generellt har varit som mest framgångsrik för arbetarrörelsen och där uppnådda framgångar har blivit mest varaktiga. Det är inte konstigt att storkapitalet försöker klättra ur nationsramarna och ut i globaliseringen, just för att kunna trycka tillbaka arbetarrörelsens framsteg i sina hemländer. Idag är det helt enkelt i nationalstaten det folkliga inflytandet ligger.

2. Överstatligheten – den grund EU vilar på – är principiellt felaktigt. Ståndpunkten att varje folk är tillräckligt bra för att styra sig själva, och ska ha möjlighet att forma sin egen framtid fria från andra staters överhöghet är en ide som historiskt åtnjutit stöd från socialister. Mellanstatligt samarbete blir förstås inte automatiskt alltid en enkel sak. Men det förblir min uppfattning att samarbete blir bäst när det bygger på ömsesidighet och folklig legitimitet. Ett icke-komplett, mellanstatligt och ömsesidigt, europeiskt samarbete är bättre än ett allomfattande, på tvång och överstatligt grundat sådant.

Därför är jag så nöjd med fredagens folkomröstningsresultat i Storbritannien: Det ger tillbaka Storbritannien mer nationellt självbestämmande och det försvagar det överstatliga nyliberala projektet EU. Det är visserligen inte ett ensidigt progressivt nej till EU som britterna har uttalat, men man ska inte för det förkasta eller se ner på deras ställningstagande för det. Det är återigen landsbygden och arbetarna som säger ifrån. Inte minst utifrån frågor som arbetarrörelsen egentligen ska kunna hantera: överstatlighet, migration och folkets makt över det egna landets samhällsutveckling.

Jag blir förvånad över hur vissa vänsterröster rent av nästan beklagar ett brittiskt EU-utträde. När nu den fria rörligheten slutligen provocerade britterna ut ur EU så verkar vi plötsligt anpassat vår linje om Brittiskt EU-utträde utifrån detta. Högerpopulisterna födde frågan om EU-utträde i Storbritannien, därför måste vi ogilla den. Jag önskar istället mer reflektion kring vårt eget misslyckande i att arbetarväljarna måste vända sig till högerpopulismen för att få stöd i de här frågorna från första början.

När vänstern uttalar sig i EU-frågan hanterar vi exempelvis en gemensam arbetsmarknad och den fria rörligheten som om det vore en självklarhet. Men är det en självklarhet egentligen? Rimligtvis måste friheten för rörlighet av arbetskraft och kapital bedömas efter hur de påverkar styrkeförhållandena i den nationella klasskampen. Facit efter drygt 20 års medlemskap är knappast att den fria rörligheten har bidragit till att stärka arbetstagarna. Detta märks naturligtvis extra tydligt bland traditionella klassväljare för Labourpartiet som i övervägande antal röstade för att lämna EU. Det visar dessvärre att den brittiska vänstern uppenbarligen inte känner sina väljares klassintressen lika bra som högern gör.

Dessutom är den nyfunna tveksamheten kring ett EU-utträde en linje som går i sällan skådad otakt med opinionen. När det fanns stöd för att gå med i EU på 90-talet, ja då var vi med rätta emot ett svenskt EU-medlemskap. Men när det nu börjar växa en opinion för att avsäga oss EU-medlemskapet: då ska vi plötsligt börja ompröva tidigare ställningstaganden som vi i retrospektiv fått rätt i, positionera oss tveksamma till ett utträde och närma oss en linje om EU-reformation istället. För mig är det ett obegripligt självplågeri där man förhåller sig till helt fel referenspunkter i det politiska samtalet.

Hela poängen med arbetarrörelsens alla politiska projekt har ju varit att samla vanliga människor bakom minsta gemensamma nämnare. Då har inte det centrala varit att precis alla landat i sin slutats utifrån de mest politiskt korrekta resonemangen. Utan det viktiga är var man landat. Däri ligger organiseringspotentialen. I det fackliga arbetet är detta själva grunden för att kunna samla olika människor med gemensamma klassintressen överhuvudtaget. Det bör det också vara när arbetarrörelsen plockar upp handsken, formulerar och uttalar principerna för ett progressivt EU-motstånd: Mot överstatlighet och för mellanstatligt samarbete byggt på ömsesidighet på lika villkor. Rätten för varje folk att få styra sig själva. Med en tydlig klasslinje i sakpolitiken där arbetarklassens intressen som röd tråd.