Sverige i tiden

Nationaldag idag, en dag som verkar avsatt för att diverse tyckare ska kunna frustreras över att vi inte är lika ivriga flaggviftare som andra länder. I år har nationaldagen också blivit offer för en ”tacksamhets-debatt” som börjar med att Aftonbladet upplät plats för Somar Al Nahers undermåliga krönika, ”Jag vill ha en ursäkt och inte en cermoni”, på sin ledarsida. En mycket märklig text vars budskap är att Sverige borde ge alla nya medborgare en ursäkt i stället för en ceremoni på nationaldagen.

Al Nahers text fick sedan ett väldigt hårt facebook-svar av vice-talman(!) Tobias Billström där han tycker att hon ska ”visa lite tacksamhet”. Och där var (twitter)stormen igång. I ett mer sansat blogginlägg skriver Mohamed Omar hur Al Nahers ”fräckhet saknar gränser”. Malin Wigen på klickjagande Nyheter24 fortsätter cirkusen med att Du gamla, du fria egentligen är ett hån mot alla som vill men inte får leva och dö i Norden. Det är inte svårt att slås av vilket brutalt underbetyg till hela samhällsdebatten det är när diskussionen förs på denna nivå.

Tycker alla skända-flaggan-inlägg som man lite för ofta ser på sociala medier denna dag är ganska töntiga – och ja, Al Nahers ledartext kvalar definitivt in här. Inom nationalstatens ramar har arbetarklassen i olika länder tillkämpat sig och befäst rättigheter och flyttat fram sina positioner. En huvudanledning till att borgerligheten och näringslivet försöker klättra ur nationsramarna och ut i globaliseringen, är just för att kunna trycka tillbaka arbetarrörelsens framsteg i sina hemländer. Sven Linderot sägs en gång ha sagt att ”man kan älska Sverige utan att älska enskilda banken”. Det är snarare positivt att äga en icke-etniskt grundad nationell gemenskap med de människor man delar land med, en känsla av gemensamt ansvar och samhörighet. Något som ju faktiskt är helt avgörande för välfärdsstatens funktion och alla projekt där utöver. Den gängse bilden är dock dessvärre att ju mer vänster man är, ju mer är man emot nationalkänslor, stater och nationsgränser och ju mer höger man är, ju mer positiv är man till samma saker. Det må visserligen spegla samtiden någorlunda. Men det är ideologiskt inkorrekt och är en analys som spelar helt andra krafter i händerna.

Jag som själv har föräldrar som invandrat till Sverige, har såldes också en personlig hållning i de här frågorna. Självklart är jag, precis som många andra svenskar, glad över att just Sverige är mitt hemland. Man skulle kunna säga att jag älskar Sverige. Mina föräldrar fick asyl och uppehållstillstånd i Sverige i början av 90-talet. Det var fint gjort, bra jobbat av svenska staten – man blir stolt eftersom det symboliserar en fin sak med vårt land. Men lika stort och betydelsefullt som att uppskatta det föregående, är det att se på framtiden som jämlika samhällsmedborgare, på lika villkor. Och jämlikar bör inte kräva tacksamhet av varandra i efterhand.

Jämna ut spelplanen på arbetsmarknaden

Ofta brukar man få höra att det är parterna på arbetsmarknaden – fackföreningar och arbetsgivare – som ska göra upp om löner, arbetstider och anställningsvillkor. Det är förstås sant. Men det är politiken som sätter spelplanen för relationen mellan fackföreningar och arbetsgivare genom att stifta lagar. Den spelplanen har allt för länge tippats till arbetsgivarnas fördel. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på.

Det skriver jag och Vänsterpartiets Arbetsmarknadspolitiska talesperson, Ali Esbati, om i gårdagens Folkblad. Läs gärna det.

Som fackligt förtroendevald möter jag nämligen detta ofta. Vi är många som vaggas in i en trygg uppfattning om den svenska arbetsmarknaden som baserad på två jämlika parter på arbetsmarknaden: fackföreningar och arbetsgivaren. Det är i grund och botten en felaktig uppfattning av verkligheten. Maktförhållandet är snarare 5% till fackförbunden mot 95% för arbetsgivarna. Visst har arbetsgivare i Sverige väldigt långtgående förhandlingsskyldigheter och liknande som inte finns i andra länder – det säkras i bland annat Lagen om Medbestämmande i arbetslivet (mer känd som MBL). Men i slutändan är det ändå arbetsgivaren som äger nästan varje fråga och har sista ordet.

Här har en socialistisk arbetsmarknadspolitik en så viktig roll att spela. Det handlar om att skapa så goda förutsättningar så möjligt för arbetarna att flytta fram positionerna på arbetsmarknaden mot schyssta löner och ordentliga arbetsvillkor. Bara så kan man på sikt skapa förutsättningar för arbetande människor att stegvis kunna ta demokratiskt kommando på sina arbetsplatser, i sitt arbetsliv och det värde som man skapar där.

Representationstänkets återvändsgränd

Bodil Sidén, Moderaternas kanske enda feminist (mest känd för att ha skrivit om Kent-låten ”La belle epoque” med anledning av att texten var för samhällskritisk), har i veckan hamnat i debatt med Jenny Bengtsson (V) om att Alliansen har fler kvinnliga partiledare än de rödgröna partierna. Detta ska enligt Sidén vara ett kvitto på att de borgerliga tar jämställdhet på större allvar och också har en bättre politik på jämställdhetsområdet.

Så är det naturligtvis inte. Samtidigt får vi i vänstern nu delvis skörda vad vi sått i denna debatt: Det kortsiktiga fokuset på representation har paradoxalt nog målat in oss in ett hörn. Enligt den egna måttstocken kan vi inte göra en poäng av att Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven faktiskt är bättre feminister än Ebba Busch Thor och Anna Kinberg Batra – ty de är ju män. Men inte heller kan vi vinna själva representationsligan: de borgerliga partiernas snart 4 kvinnliga partiledare är ju faktiskt fler än de rödgrönas 0,5.

Denna självskapade återvändsgränd tål att begrundas. Främst som ett exempel på de svagheter som uppstår i ett allt för enkelspårigt representationstänkande.

Självklart var det rätt att bryta avtalet med Saudiarabien

Det går ju knappast att undvika att skriva några rader om att regeringen sade upp det svenska militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Efter att frågan olyckligt nog fått springa gatlopp i media ett antal veckor så valde regeringen äntligen att avsluta det. Mycket klokt har ju förstås redan sagts om det. Jag rekommenderar särskilt Ola Larsmo i DN: ”Liberaler är för mänskliga rättigheter – så länge de inte kostar pengar”

I grunden är ju detta en nationell självständighetsfråga. Sverige ska som nation stå fri att utforma våra politiska och militära samarbeten, utan pekpinnar och påtryckningar från andra länder, oavsett om det rör sig om USA, Ryssland eller Mellanöstern.

När moderatledaren Yngve Holmberg på 60-talet krävde Olof Palmes avgång som ecklesiastikminister för att han retat upp amerikanerna genom att gå i en manifestation mot invasionen av Vietnam, svarade Palme: ”Låt oss bygga en vaktkur åt Holmberg ute på Arlanda. Där kan han sitta och se ambassadörerna komma och gå, och ­räkna ut vad han ska tycka”.

Dessutom är det en rent säkerhetspolitisk fråga. Att det handlar om en sällsynt brutal diktatur kan väl anses skäl nog att inte förse en sådan regim med vapen. Men nu råkar ju Saudiarabien också vara huvudsponsor åt oräkneligt antal reaktionära terrorrörelser runt om i Mellanöstern, som håller tillbaka både demokratisering, sekulär samhällsutveckling i regionen och en så nödvändig allmän reformation av islam. Så det är ju högst tveksamt om det verkligen är i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att beväpna ett sådant land.

I hela den här historien är det svårt att inte dra paralleller till 1985, då Sverige blev det första landet att införa en handelsblockad mot Sydafrika. Borgerligheten protesterade lika vilt som idag. Näringslivet varnade för ekonomisk konsekvenser. Moderaterna röstade emot i riksdagen. MUF kallade ANC för terroristorganisation – precis som USA och stora delar av västvärlden. Ulf Adelsohn menade att han faktiskt gjorde sydafrikanerna en tjänst om man inte införde någon handelsbojkott: ”Om vi bojkottar deras varor blir ju de stackars negrerna utan jobb”.

Poängen med den liknelsen är att visa hur Sverige tidigare tagit utrikespolitiska positioner som i dåtid var kontroversiella, men i nutida liberal historieskrivning beskrivs som vårt lands utrikespolitiska storhetstid där vi trampade upp en stig i världspolitiken. Idag är det nog få som skäms för bojkotten av Sydafrika. Om några år lär man också få leta med ljus och lykta efter de som idag försvarar militärt samarbete med Saudiarabien.

Kampen om Israel

17 Mars är det val i Israel. Även om de flesta knappast undgått att missa den Israel-Palestinska konflikten, så har åtminstone jag upplevt att det saknats en djupare diskussion om vad som sker inuti det Israeliska samhällslivet.

Det israeliska samhället och den judiska identiteten diskuteras utmärkt i två P1-program som jag rekommenderar varmt:

Kampen om Israels själ (19/01/13) – finns på Itunes här.
Judarna och Israel (29/11/14) – finns på Itunes här.

En extra eloge till Göran Rosenberg som gör en utmärkt insats i det sistnämnda programmet.

Vita jobb i Umeå kommun

Umeå kommun och de kommunala bolagen upphandlar tjänsteköp för många miljoner kronor varje år. Som upphandlare ger vi försörjning åt mängder av lokala företag. Villkoren i upphandlingarna får därför stora konsekvenser för dem och deras anställda.

I dag förekommer i många branscher ett missbruk av skatteregler och arbetsrättsliga villkor. Bara i bygget av Kulturväven här i Umeå finns det starka skäl att misstänka hur bolag anställde underentreprenörer med utländsk arbetskraft för så låga löner som 50 kr/timmen. Detta är inte unikt för byggbranschen. Användandet av utländska underleverantörer som pressar ner löner och arbetsvillkor tränger undan seriösa, ofta lokala, företag som inte kan konkurrera eftersom de har högre utgifter för sina anställda.

Det är kommunens ansvar som upphandlare att ställa krav på de upphandlade utförarna och att följa upp så kraven uppfylls. Eftersom det kan vara svårt för kommuner att själva följa upp sådana konkreta saker som arbetsvillkor och ekonomiska förhållanden bland upphandlade företag finns en modell för att underlätta uppföljningen: Vita jobb-modellen.

Vita jobb-modellen är ett verktyg för att motverka svartarbete och social dumpning vid upphandling. Den innebär att kommunen i sin upphandling ger fackliga företrädare i uppdrag att följa upp hur de upphandlade företagen och deras underleverantörer lever upp till arbetsrättsliga krav. Utgångspunkten är att följa såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som EU-direktiv och övriga lagstiftningar och regelverk, men på ett sätt så att oschysst och snedvridande konkurrens undviks. Modellen används bland annat i Stockholms kommun.

Vita jobb-modellen bygger på följande fyra principer:

  1. Upphandlingsunderlag utformas så att de företag som får offentliga uppdrag måste betala anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i upphandlingsunderlagen. Det innebär inte ett krav på kollektivavtal – sådana krav är svåra att ställa bland annat på grund av EU-rätt – men ett krav på att lägstanivåerna i aktuella branschavtal följs, så att möjligheterna för företag som har tecknat kollektivavtal att konkurrera inte försämras.
  1. Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också ska följa reglerna om löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.
  1. Företagen öppnar sig för kontroller där av kommunen utsedd granskare kan kontrollera hur företagen lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag. Det är lämpligtvis fackförbunden inom avtalsområdet som uppdras att å kommunens vägnar kontrollera efterlevnaden.
  1. Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund för skadeståndsanspråk från kommunens sida.

I Umeå kommun har det sedan en tid tillbaka förts diskussioner om att införa Vita-jobb modellen vid upphandlingar och tjänsteköp. Socialdemokraterna, som styr kommunen, uttryckte sig i början på förra året positivt och lovade till och med att införa modellen. Sedan dess har man uttryckt sig i mer tveksamma ordalag.

Många har alltså haft lång tid på sig att göra mycket, men mycket lite har blivit gjort. Därför lämnade jag och Vänsterpartiet idag in en formell motion om att Umeå kommun ska tillämpa vita-jobb modellen vid upphandlingar. Den kommer behandlas framöver, och därför är det här startskottet i fajten för att alla som jobbar på uppdrag av Umeå kommun ska göra det på schyssta villkor med ordentliga löner.

10914168_492518220897907_1566989012_n

Skolsystem utan marknadsmekanismer är som en fisk utan cykel

SVT har i all välmening släppt en tipslista om vad man bör tänka på inför gymnasievalet. Det är omtumlande läsning på många plan. Skolsystemet har fördärvats till den punkt där elever och föräldrar uppmanas kolla upp huruvida skolorna har ”behöriga lärare”, ”lärarledd undervisning”, fri lunch och googla skolkoncerner för att undersöka hur deras årsredovisning ser ut – innan man låter barnen börja där.

Det är fullständigt vansinnigt att se hur privatiseringar och riskkapitalbolag tillåtits köra sönder det svenska skolsystemet till denna bottennivå. Det var bara några år sedan jag själv gick på gymnasieskolan (på en friskola, för övrigt), men det fortfarande svårt att intellektuellt acceptera vad som har blivit. Det är ett samhälleligt nederlag att vi som land inte sätter på plats ett skolsystem där man kan räkna med att ens lärare är behöriga i ämnet de undervisar, man får rätt till lärarledd undervisning i sina gymnasiekurser, att skolan inte går i konkurs och skollunchen är gratis. Jag vet inte heller längre vad som är mest olustigt: utvecklingen i sig eller hur detta dårarnas paradis gestaltas som något helt i sin ordning.

Låt oss vara ärliga: om någon visat upp den här checklistan för 10-15 år sedan, så hade nog de flesta ryggat tillbaka. Bara för några år sedan hade denna lista i sig själv ansetts vara en skolskandal och sannolikt sporrat debatt om skolsystemet som sådant. Idag verkar det blivit vardagsmat: skolan är numera en traditionell fri marknad där konsumenter ska välja sig fram. Då är inte konsumentrådgivning ovanlig eller orimligt.

Det är knappast ett overstatement att påpeka hur detta systemskifte leder till uppenbara och allvarliga problem i den svenska skolan – och i förlängningen i det svenska samhället. Det bekräftas numera även i internationella undersökningar. Omvärlden bara gapar: vad gjorde vi av ett av västvärldens mest stabila och jämlika skolsystem?

Ingen låtsas som att skolan fungerande perfekt och felfritt förut innan friskolereformer och alliansregeringar. Skolorna hade sina problem då också – och många lärare, elever och föräldrar hade legitima skäl att vilja se saker och ting ändras på. Men var det verkligen det här vi hade tänkt oss istället? Jag tror inte det. Men ändå sitter vi här med en skolmodell i knäet som ingen, ja i alla fall väldigt få, faktiskt ville ha. Och det är varken på grund av lärarna eller eleverna. Utan för att politikerna inte ville annat med den svenska skolan.

Det må inte längre vara ett populärt politiskt krav att kräva fler omfattande skolreformer. De flesta har fortfarande svårt att hämta andan efter Jan Björklunds år som skolminister. Men om vi inte snart genomför omfattande reformer av skolsystemet, kommer vi hamna dit vi är på väg. Och det kommer vi dömas hårt för i framtiden.