Jag vill ut ur EU – och därför röstar jag i EU-valet

Inför varje EU-val är det många av oss som vill att Sverige ska lämna EU som känner för att strunta i hela valet. Resonemanget är enkelt: man vill inte vara en del av EU-jippot, protesterar genom att inte nyttja sin rösträtt och antar då att ett lågt valdeltagande på sikt ska undergräva legitimiteten för EU och leda till ett svenskt utträde.

Problemet är att etablissemanget struntar i om det så skulle bli 20% valdeltagande (som i Slovenien). De bryr sig inte om vanligt folk stannar hemma. Det enda som är säkert om du och jag inte röstar är att överklassen kommer hålla tungan rätt i munnen och rösta åt oss. För i klassmedvetna Djursholm är valdeltagandet alltid  80%.

Ibland finns det saker som är viktigare än den individuella stoltheten. Ja, EU är ett liberalt katastrofprojekt med grundlagsfäst högerpolitik. Ja, bristen på demokrati och insyn är sannerligen överhängande. Men när fackliga rättigheter, frihandelsavtal med USA och vårt nationella självbestämmande hemma i Sverige står på bordet i EU-parlamentet så vill jag att det är en vänsterpolitiker som trycker på knappen åt mig. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna lämna EU snarast möjligt. Därför går jag och röstar på söndag.

Sverige omfördelar minst

EUROMOD har nu smulat sönder det sista som fanns kvar av den svenska självbilden. De har granskat skatteskalorna runt om i EU och kommit fram till att Sverige är det land bland EU:s kärnländer som omfördelar minst (ja, minst) pengar från höginkomsttagare till låginkomsttagare via skattesystemet.

1998 hade Sverige den fjärde mest progressiva skatteskalan. Men tio år senare, 2008, hade Sverige det skattesystem som omfördelar minst bland de femton kärnländerna i EU. Faktum är att Sverige sänkt sin progressivitet (ju högre lön, ju högre skatt) mest av alla länder i hela studien!

Namnlöst

En annan intressant sak är att det svenska skattesystemet till stor del bärs upp av medelinkomsttagare.

Namnlöst 2

(Hint: Kakwani-indexet är alltså ett mått på progressivitet i beskattningen som används av statistiker och ekonomer.)

Höginkomsttagare gör alltså inte rätt för sig, utan istället är det vanliga löntagare som bär upp största delen av ”skattebördan”. Jag vill ju understryka att jag inte tycker det är jätteproblematiskt om skatten på en medelinkomst ligger mellan 30-40%, men poängen med det försvinner ju när progressiviteten försvinner. Då får vi istället en situation där vanligt folk bär en stor del av skattebördan bara för att höginkomsttagare ska slippa. Det är anmärkningsvärt. Och det hänger förstås ihop med att Sverige halkat från första till 14:e plats i rangordningen över jämlika länder.

Tre skäl att välja V istället för FI i EU-valet

De senaste dagarna är det några vänner som hört av sig och förklarat att de står och väger mellan att rösta på Vänsterpartiet eller Feministiskt Initiativ i EU-valet. Kanske är det fler där ute som velar kring detta?

Här är tre bra skäl till varför jag tycker man ska lägga sin röst på Vänsterpartiet framför Feministiskt Initiativ:

1. Vänsterpartiet är ett vänsterparti. Vi kombinerar feminismen och socialismen som självständiga ideologiska utgångspunkter och vet att det krävs vänsterpolitik, både i EU och hemma, för att kunna nå jämställdhet. Feministiskt Initiativ är visserligen ett progressivt parti (jämförbart med Miljöpartiet), men de är inget vänsterparti – utan istället är Fi tydliga med att de inte tar ställning mellan höger och vänster. 

2. Vänsterpartiet vill att Sverige lämnar EU. I EU-parlamentet är vänstern en nödvändig motvikt mot alla andra partier som vill att Sverige ska fortsätta vara EU-medlem. Istället för elitstyre i Bryssel vill vi flytta hem demokratin och självbestämmandet tillbaka till Sverige.

Vi vill hindra EU från att få inflytande över sådant vi borde få bestämma över här hemma i Sverige istället. Vi kommer aldrig låta EU bestämma över saker som abortlagstiftning, fackliga rättigheter eller svensk välfärd. När beslut tas på nationell nivå, hemma i Sverige, har vi störst chans att kunna genomföra progressiv politik för att komma till rätta med orättvisorna i samhället. Är det däremot i konservativa EU-parlamentet besluten ska fattas, så är risken stor att utfallet blir helt annat.

Feministiskt Initiativ å andra sidan har inget uttalat krav på att Sverige ska lämna EU. Istället verkar de vilja fördjupa EU-samarbetet ytterligare, genom att lyfta fler frågor på EU-nivå, exempelvis aborträtten. Det tycker jag är en mycket dålig idé, i EU vinner alltid högern. Och då förlorar jämställdheten.

3. Vänsterpartiet är EUs mest effektiva feministiska parti. Som enda svenska parti så innehar Vänsterpartiet ordförandeposten i ett utskott, jämställdhetsutskottet i EU. Vi står för samma saker i EU som vi står för hemma: rätten till abort, stoppa mäns våld mot kvinnor och vi jobbar envist för alla kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet.

Trots alla högergubbar i parlamentet har Vänsterpartiet fått igenom en resolution för lagstiftning på nationell nivå mot mäns våld mot kvinnor. Dessutom har vi jobbat hårt för att exportera den svenska sexköpslagen utomlands, och nu ser vi resultat när flera länder tar efter den lagstiftning mot prostitution vi har i Sverige. Man kan läsa mer om Vänsterpartiets feministiska resa i EU här.

Avslutningsvis: självklart ska man rösta på det parti man sympatiserar mest med. Tycker man som Feministiskt Initiativ ska man ju naturligtvis rösta på dem. Men är man vänster och feminist så tycker jag man ska lägga sin röst på Vänsterpartiet istället.

Uppdatering (12/5 15:08). Det här inlägget blev ju väldigt flitigt delat – vad kul! Många har frågat mig om jag ändå inte tycker det ”vore bra” om Feministiskt Initiativ kom in i EU-parlamentet? Och mitt svar är att det förstås inte vore dåligt. Men följdfrågan blir ju på vilket sätt det blir ”bättre” om de progressiva rösterna fördelas på ännu fler partier? Jag har lite svårt att se det positiva sambandet.

Höga politikerlöner leder inte till mindre korruption

Ibland hör man argumentet att politikers löner ska vara höga eftersom det sägs leda till mindre korruption. Bland annat drog Jimmie Åkesson den valsen när han skulle förklara varför han tjänade strax under 100 000 i månaden. Men i verkligheten finns det inget sådant samband:

Photo 2014-03-02 05 10 17 em

Jag tror snarare det blir svårare att som politiker göra ett bra jobb och sätta sig i vanligt folks levnadsvillkor om man tjänar dubbelt så mycket som en vanlig löntagare, som en svenskt riksdagsledamot faktiskt gör. Dessutom är det en principiell fråga: varför ska folkets företrädare leva på helt andra villkor än vanligt folk?

Skattesänkningarna håller nere lönerna

Tänkte ta upp detta med hur skattesänkningar på sikt håller tillbaka löneutvecklingen för löntagarna på arbetsmarknaden. Kortfattat går det till så här:

När Karin får en skattesänkning vet hennes arbetsgivare att Karins realinkomst har ökat, trots att hon inte har fått en löneökning – de extra pengarna kommer ju istället från att hon betalar några hundralappar mindre i skatt. Det innebär att Karin och hennes arbetskompisar håller nere sina lönekrav eftersom de upplever att de redan har fått mer pengar i plånboken. I Sverige har löntagarna i snitt fått 4 procentenheter mindre i löneökningar på grund av Alliansens skattesänkningar.

Dessutom fortsätter Karin jobba ihop vinst åt företaget hon jobbar för och kanske ökar företaget sin vinst. Om då Karins lön står still – eller åtminstone är lägre än den skulle varit – samtidigt som bolaget ökar sin vinst, så innebär det ju i praktiken också en minskning av hennes och alla andra löntagares löneandel.

En annan viktig bieffekt är att reservationslönen (den lägsta löner man är beredd att ta ett arbete till) ofta sänks när skatten sänks. Det blir så eftersom skattesänkningar ofta finansieras av nedskärningar i social trygghetssystem eftersom ”det ska löna sig att arbeta” osv. Om vi har en stabil A-kassa som ger 80% av lönen under tiden man är arbetslös, så kommer rimligtvis en arbetslös inte sälja sitt arbete under den summan. Det är bra, för det håller uppe både den generella lönenivån och privatkonsumtionen. Men om A-kassan istället bara ger 20% av tidigare inkomst, så kommer ju fler arbetslösa kunna tänka sig att halvera sin lön. Reservationslönerna går alltså ned, och drabbar den sammantagna lönenivån på arbetsmarknaden.

Effekten av skattesänkningar är alltså att lönerna blir lägre på sikt: de fackliga lönekraven blir lägre om de sysselsatta får högre disponibla inkomster genom en skattesänkning och enskilda individer sänker sina reservationslöner på grund av de konsekvenser skattesänkningar ofta får för trygghetssystemen.

Och ja, för att hålla efterfrågan uppe i en låglöneekonomi erbjuds löntagarna istället lätta pengar (istället löneökningar de borde få) så som ”sub-prime”-lån, sms-lån eller andra typer av enkla privatlån bara för att hålla igång vanlig vardagskonsumtion. Här i USA ledde detta till slut till den bubbla som var början på finanskrisen 2008 och som fick stora globala konsekvenser. Men det är ju en annan historia.