Fackfientlighet – statligt subventionerad?

Fackförbundet för statsanställda tjänstemän ST, släppte i förra veckan en intressant rapport om statliga bolags medlemskap i arbetsgivarföreningen Svenskt Näringsliv. Totalt 37 av 49 statliga bolag är medlemmar i Svenskt Näringsliv, LOs motpart.

Dit betalar de ca 50 miljoner kronor årligen i medlemsavgifter och motarbetar i praktiken sina uppdragsgivare i regeringen på ett antal känsliga politiska områden, som återställandet av arbetsgivaravgiften för unga och begränsningen av rot- och rutavdrag. Dessutom driver Svenskt Näringsliv ofta en öppet fackföreningsfientlig linje för sänkta löner och begränsningar av strejkrätten.

Detta är ställningstaganden som i praktiken är statligt subventionerade. Som fackföreningsordförande inom SEKO så har jag haft en del att göra med en av de mest offensiva arbetsgivarföreningarna: Almega Tjänsteförbunden. De har gjort sig kända för allt från försök till organiserat strejkbryteri vid ett flertal tillfällen till att föreslå frysta ingångslöner i 10 år. I Almega är det staten som är den enskilt största finansiären. Bara i Almegas styrelse sitter fyra vd:ar från statliga bolag, de utgör en fjärdedel av styrelsen och har rimligtvis ett betydande inflytande på arbetsgivarnas linje. Flera av dessa statliga bolag har uppstått ur avregleringar och bolagiseringar av statliga myndigheter och affärsverk. Det är i sig reformer som mestadels varit negativa. Men rent formellt har dessa bolag fortfarande ett offentligt uppdrag som de får av folket genom de folkvalda i riksdag/regering och ska med sin verksamhet verka för samhällets bästa.

Att Svenskt Näringsliv som landets kanske mäktigaste lobbyingorganisation och arbetsgivarförening, driver på för sådant som gynnar arbetsgivarsidan politiskt är vare sig oväntat eller orimligt. Många av deras ståndpunkter anammas friskt av både Allianspartierna och Sverigedemokraterna. Det är deras uppgift som arbetsgivarförening att driva på för detta.

Men var ska då de statliga bolagen ta vägen? Självklart ska även statliga bolag tillhör arbetsgivarorganisationer. Det finns flera arbetsgivarorganisationer som är fristående: arbetsgivarverket, arbetsgivaralliansen och KFO är några exempel. När staten agerar arbetsgivare bör man rimligtvis vara medlem i någon sådan organisation, istället för att finansiera de råaste och mest fackföreningsfientliga arbetsgivarföreningarna.

Corbyns vägval

Förra veckan gjorde Jeremy Corbyn debut som Labours partiledare under Prime Minister’s Questions i brittiska parlamentet. Sedan han valdes har olika debattörer huvudsakligen spekulerat i huruvida det att Corbyn står till vänster rent fördelningspolitiskt är avskräckande eller inte för väljarna.

Men det är ett missförstånd att tro att det finns någon större risk för att Corbyns tydliga vänsterprofil i fördelningspolitiska frågor kommer vara “för mycket” för vanligt folk. I alla fall om man ser det rent statistiskt. Det finns ett stort folkligt stöd i Storbritannien för de traditionella socialdemokratiska politiska positioner Corbyn intagit: Höga skatter på höga inkomster, förstatligad järnväg och statliga investeringar för att stimulera ekonomin i lågkonjunktur. Hur detta ska kommuniceras ut på ett bra sätt i en valrörelse är främst en PR-fråga som egentligen inte borde intressera ledarskribenter och andra tyckare nämnvärt.

Istället kommer Corbyns utsikter att öka stödet för Labour handla om frågor som faktiskt varit käpphästar för både “tredje vägens socialdemokrati” och den “nya vänstern”, exempelvis: synen på och betydelsen av nationell självständighet, de många och komplexa migrationspolitiska frågorna, klassdimensionen i miljöpolitiken och ifall partiet anses representera breda grupper “vanligt folk” snarare än bara värna socialt utsatta.

Dessa frågor splittrar den brittiska arbetarklassen längs kulturella, etniska och geografiska linjer. Den vänstermiljö som Corbyn verkar i har sitt största stöd i bildade, relativt välmående delar av befolkningen, men avståndet därifrån är stort till det som brukar kallas den vita, manliga arbetarklassen. Den brittiska arbetarklassen utsätts för lönekonkurrens från utlandet – inte bara på den globala marknaden, utan genom den fria rörligheten i EU även lokalt – i sitt eget land, i sina egna städer. Allt fler britter upplever samtidigt migrationen till Storbritannien som påfrestande och segregerande i en bredare bemärkelse än så. I dessa frågor har både den tredje vägens socialdemokrater och den postmoderna vänstern varit lika handfallna.

En annan fråga som varit svårhanterlig är miljöpolitiken. När miljöpolitik ska formuleras för att uppnå ett miljömässigt hållbart samhälle är det avgörande att den är tilltalande för vanliga människor. Men i fler än ett nordeuropeiskt land har socialdemokratin och vänstern drivit på för en miljöpolitik som av vanligt folk upplevs slå hårdare mot dem själva än mot de faktiska miljöproblemen. Samtidigt har den breda vänstern i många år distraherats av olika teorier som delar upp det politiska subjektet arbetarklassen i mängder av underkategorier. Allt detta har skapat klyftor mellan vanliga människor längst många axlar: Bilpendlare ställs mot tunnelbaneåkare, vegetarianer mot köttätare, vita mot mörkhyade, genusmedvetena akademikerkvinnor mot mer traditionella arbetarkvinnor och så vidare.

Hur Corbyn navigerar Labour i dessa frågor kommer vara avgörande för att kunna vinna över arbetarväljare som gått till Tories och UKIP. Och de är många – för att ha en chans att vinna ett val år 2020 så måste Labour övertyga miljontals borgerliga väljare på grund av det brittiska systemet med enmansvalkretsar. Då kommer det behövas ett annat politiskt upplägg än det som attraherade den koalition av vänsterdogmatiker, miljöaktivister, hipsters, akademiker och unga radikaler som gjorde honom till Labourledare.

Jeremy Corbyns politiska framgång kommer därför paradoxalt nog avgöras av om han och Labour vågar ta ett traditionellt socialdemokratiskt grepp på samtliga politiska områden. Inte bara i de mest grundläggande ekonomiska och fördelningspolitiska frågorna där det är lätt att hitta rätt.

Elda pengar är lika dåligt som att elda kol

Läser idag att regeringen gett statliga Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland. Det är ett helt korrekt beslut – både att avsluta verksamheten och att sälja den. Kolet är den enskilt mörkaste energikällan, sett till koldioxidutsläpp, och förgiftar både luft och miljö. Svenska statliga företag ska inte syssla med det.

Men Vattenfalls brunkolsverksamhet har ett värde på ca 20-40 miljarder. Det är jämförbart med de reformer för 20 miljarder som regeringen har i höstbudgeten. Det vore en enorm värdeförstöring att bara lägga ned verksamheten, som vissa förespråkar.

Det är inte rimligt att hävda att staten ska förstöra tillgångar till ett värde av så mycket som 40 miljarder. Den tidigare ”Nuonaffären” gör också att svenska staten bör fått nog av dumdristiga energiäffärer. Vill Tyskland förbjuda kolet som energikälla, något som vore mycket välkommet, så får tyskarna ta ett politiskt beslut om det i Tyskland. Tills dess kan vi i Sverige bara bestämma vad våra egna bolag ska göra, och de bör varken elda kol eller pengar.

En alltför tunn gemensam plånbok

Tror jag håller på att få ett mentalt sammanbrott med anledning av regeringens budget. Och det är faktiskt inte bara på grund av själva budgeten. Utan över hela mediamentaliteten av att man är ”vinnare” i budgeten om man får någon typ av privatekonomiskt tillskott. Förlorare är alla andra, som inte per automatik får privatekonomiska lättnader i form av ytterligare ett litet avdrag, ännu en skattesänkning i den egna ”plånboken”. Det är en fortsättning av den borgerliga doktrinen där inkomstförstärkningar i hushållen uppnås genom skattesänkningar istället för löneökningar för löntagarna.

Nej, regeringens budget har helt andra problem. Den är ett lapptäcke av småslantar hit och dit, med en miljard till höger och 300 miljoner till vänster. Men den offentliga sektorn i Sverige har enorma problem. Verksamheter som av många anses vara hela kärnan av välfärdsstaten håller på att ruttna inifrån. Inom flera områden är krisen redan ett faktum. Vad gör ett par hundra miljoner till slopade avgifter för äldre, när resursbrist gör att det ibland är svårt att få vård överhuvudtaget – speciellt för äldre ute på landsbygden? Vem kan ta en satsning på 250 miljoner till socialtjänsten i hela landet på allvar, när personalen går genom golvet (knäna, det var ca 5 år sedan) under trycket från kraftigt ökat antal ensamkommande barn? För bostadskrisen i Sverige, som i praktiken innebär att det måste byggas en halv miljon bostäder på fem år, räcker möjligtvis regeringens stimulanspaket på 3 miljarder – gånger hundra.

För att förtydliga läget kan man säga så här: 140 miljarder, det är vad som behövs endast för att återställa offentlig sektor till 2006 utifrån samma behovsbild. Lägg därtill på det enorma renoveringsbehovet ute i landets gamla miljonprogram och helt nödvändiga investeringar i infrastruktur som inte går att skjuta upp längre. Energisektorn som efterfrågar politiska initiativ inför den dag då vår näst största energiproducent, kärnkraften, når sitt bäst-före-datum. Och behovet av fler poliser och försvarspolitiska investeringar. Dessutom behövs personalförtätningar inom så gott som hela spektrat av skola, vård och omsorg. Behoven som alla känner av ute i landet är stora, flera hundra miljarder större än de 20 miljarder regeringen kommer med i sin budget.

Regeringen Löfven verkar inte ens ta den här situationen på allvar. Istället pluttar man ut några hundratusental kronor hit och dit – till stor del finansierade med rent provokativa skattehöjningar (typ bensinskatten) och långsiktiga glädjekalkyler i flyktingmottagandet.

Det enda positiva med regeringens budget är att den visar att man med relativt små medel kan åstadkomma stor skillnad för vissa utsatta grupper som utgörs av få personer. Mycket tack vare Vänsterpartiet, som i stenhårda förhandlingar med regeringen alltså har lyckats få tillstånd vissa begränsade satsningar. För det stora flertalet får man dock söka med förstoringsglas innan det går att se någon skillnad, exempelvis i längden på vårdköerna eller lärartätheten i skolan. Eller på bostadsmarknaden och ute på vägar och järnvägar. 
Snarare än den enskildes plånbok är det alltså den gemensamma plånboken som är den största förloraren på regeringens budget.

Bort med karensdagen – börja med skola, vård och omsorg

Idag har jag och Vänsterpartiet lagt en motion till Umeå Kommunfullmäktige om att ta bort karensdagen för anställda inom skola, vård och omsorg. Avskaffad karensdag är ett krav som drivs av Vänsterpartiet nationellt och som ett antal LO-förbund står bakom.

Karensdagen gör att anställda med små ekonomiska marginaler undviker att stanna hemma vid förkylning och lättare sjukdomar. Det blir en klassfråga om man går sjuk till jobbet eller stannar hemma och det drabbar främst kvinnor i offentlig sektor. När anställda går sjuka till sina arbetsplatser blir sjukdomsutbrotten mer omfattande, vilket drabbar barnen i förskolan, eleverna på skolan och fritids, vårdtagare och äldre inom omsorgen. Därför är det rimligt att anställda som i sitt arbete jobbar nära människor och därav löper väsentligt större risk att insjukna genom sitt jobb, får rätt till sjuklön från dag ett. Lättast görs detta genom att kommunen skriver lokala avtal med sina fackliga motparter inom förskola, skola, funktionshinder och äldreomsorg.

Detta är en reform som i stort också redan är finansierad. Kommunen har ju redan budgeterat för anställdas löner och de vikarier som i dagsläget rings kommer fortsätta behöva ringas in – oavsett om de sjukskrivna får sjuklön från dag ett eller två. Däremot kommer det löneavdrag som kommunen gör på de anställdas löner vid sjukdom (och som möjligtvis används för att delvis finansiera vikariekostnaderna?) att minska. Det är ett pris som kommunen som arbetsgivare får lov att ta. Är man anställd i ett yrke som till sin karaktär går ut på att man jobbar nära människor, och i och med det löper större risk att insjukna genom sitt jobb, så ska man ha rätt till sjuklön från första dagen.

Här är en kortare intervju med mig i Folkbladet i den här frågan.

Ett Tjernobyl per dag

På SVT kunde man i veckan läsa att 4000 kineser dör av förorenad luft – varje dag. Visst, det är hittills endast en studie i ett svårforskat ämne. Men det innebär i praktiken att förbränningen av kol är ett av de största hoten mot människors liv och miljö. Alla som säger sig känna oro för ”klimatet” bör ha klart för sig att kolkraft i Kina är ett enormt miljöproblem.

Siffror på den kinesiska energisektorn visar att sol, vind, vatten och kärnenergi tillsammans står för 1 420 TWh producerad el – och detta efter ett extra regnigt år som varit trevligt för vattenkraften. Samtidig som fossilenergin som nästan helt baseras på kolkraft, uppgår till 4 080 TWh. 3/4 av energiproduktionen är alltså fossil, mestadels bestående av kolkraft.

De som i dagarna ryggmärgsmässigt förfasas av att Japan drar igång kärnkraftsproduktion igen – eller att Finländarna bygger eget kärnkraftverk, bör ha klart för sig vad de reella alternativen många gånger innebär. Och i 9,5 fall av 10 är det inte vindsnurror och solpaneler.

I Vänsterpartiet pågår sedan 2013 ett arbete för att ta fram ett så kallat EKO-EKO dokument som ska ta fram analyser och förslag för hur ”social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”. Det lite töntiga namnet åt sidan, så sitter i arbetsgruppen för detta projekt bland annat Mikael von Knorring. Han har ett flertal gånger skrivit om hur valet inte står mellan kärnkraft å ena sidan, och vindkraft/solkraft å andra sidan. Utan den samhällspolitiska utmaningen från sann miljöpolitisk synpunkt handlar främst om att fasa bort de energislag som är mest skadliga för människor och miljö, dvs kolkraften. Skillnaderna i koldioxidutsläpp mellan energislagen illustreras tydligt av det här diagrammet:

 Det vore fördelaktigt om miljödebatten om energiproduktionen oftare fördes utifrån denna enkla insikt. Det hedrar det miljöpolitiska arbetet mer än att rutinmässigt fäkta väderkvarnar i kärnkraftsfrågan. För en sann klimatlinje bör ju utgå från att klimatet alltid ska gå först, och då ska ju kolkraften först ut genom dörren.

Lågprispressen kostar skjortan 

I allt fler branscher dyker olika former av snabbt växande lågprisföretag upp. Det handlar om bolag som Ryanair eller Norwegian i flygbranschen, Uberpop i taxinäringen eller “för billiga” byggfirmor i byggbranschen. Och det är den smartaste blåsningen av arbetarklassen som kapitalet gjort i modern tid.

Lågprisföretagen omfamnas ofta av vanligt folk: De producerar ju samma tjänst/produkt som de traditionella bolagen, men till ett mycket lägre pris. Något som passar arbetarklassens plånböcker bra och uppskattas av många – innan man själv hamnar under foten på den här mekanismen. För plötsligt når lågpristrenden även ens eget jobb.

Det är en negativ spiral, där även de mer traditionella bolagen anpassar sig till konkurrensen för att överleva, sådan är ju marknadslogiken. Taxibranschen står och stampar med oanständiga grundlöner och trafikfarliga provisionssystem. Byggfirmorna anlitar lågavlönad utländsk arbetskraft som lönekonkurrerar ut ordinarie arbetskraft. SAS skär i löner och försämrar arbetsvillkor för att få ned priserna. Och där står vi arbetare med långnäsa – och massor av alldeles “för billiga” produkter och tjänster.

Den nedåtgående spiralen blir ett race mot botten, där gruppen av lågavlönade på sikt växer och alltjämt förstärker efterfrågan på lågprisvaror och tjänster. På sikt skapar det en grå ekonomi, där man helt lagligt pressar ned arbetsvillkor och löner för breda löntagargrupper. Inte allt för sällan myglas det också med skatter och sociala avgifter. ”Falafel”-syndromet i Malmö symboliserar detta: En lågpriskultur med en svart baksida, där de extremt låga priserna är en följd av en utbredd svart ekonomi, som också göder den organiserade brottsligheten. Värst slår sedan den organiserade brottsligheten mot de områden där lågavlönade bor – låglönesektorn och den gråa ekonomin kommer alltså tillbaka och biter arbetarklassen i svansen.

I de mest långtgående fallen tar staten även indirekt över löneansvaret från lågprisbranschen. Med löner så låga så de inte ens i teorin går att försörja sig på, blir det så småningom staten som ska betala ut det som Walmart och McDonald’s egentligen borde betala i löner. ”Foodstamps” och ”nutrition programs” blir mellanskillnaden som fattas för att få en anständig lön, för att låna exempel ur den amerikanska verkligheten. Samtidigt blir den som då vill höja lönerna, och därmed priserna, de egnas (dvs, de lågbetalda arbetarnas) fiende. För vem vill frivilligt betala mer för något, om ens egen inkomst förblir mer eller mindre densamma?

Den här texten är inte avsedd att moralisera över människors konsumtionsvanor. Jag flyger exempelvis själv med Norwegian ibland, sådan är ju verkligheten för många människor på vanliga jobb med vanliga löner. Men det är inte heller ett alternativ att luta sig tillbaka och bara konstatera att kapitalismen suger. Problemet sitter, som jag ser det, i produktionsledet. På många av de här jobben är det avgörande att arbetare tillsammans kan flytta fram positionerna för bättre löner och arbetsvillkor – särskilt på lågprisarbetsplatserna.

Men det är lika viktigt att den moderna arbetarrörelsen vågar använda staten mer offensivt för att upprätthålla ordningen på en reglerad arbetsmarknad. Arbetarrörelsen har ju skapat ordning ur liknande kaos förr, men det krävde djärva och okonventionella åtgärder. Det kommer det göra nu också. De politiska åtgärder som förespråkas inom den breda vänstern om kollektivavtal för utländsk arbetskraft, vita-jobb modeller och huvudentreprenörsansvar är förstås bra. Men de är långt ifrån tillräckliga och heltäckande. Det behövs ännu mer djupgående initiativ för att bryta med utvecklingen mot en låglönemarknad. För i slutändan kostar den skjortan.