Svenskt Näringsliv vilseleder debatten

Detta är en artikel som jag skrev för magasinet Folket i Bild – du hittar originalet här.

Det är inte ofta jag är arg. Men idag klickade jag in på ekonomifakta.se och blir redigt irriterad. För er som inte hört om den hemsidan förut, är ekonomifakta.se en site som drivs av Svenskt Näringsliv men som utger sig för att förmedla objektiv information kring allt som rör ekonomiska frågor (så som arbetslöshet, export eller sk. ”välfärdsföretag” likt Carema som använder skattepengar till aktieutdelning).

I grunden är detta en demokratifråga. Självklart får man tro på marknadsliberala idéer om man vill. Naturligtvis får näringslivet företräda sig själva i samhällsdebatten. Men samhällsdebatten står inför ett seriöst trovärdighetsproblem om vilken organisation som helst, under vilket namn som helst, ska få låtsas agera som vad helst. Jag tror dem absolut flesta hade tyckt att det inte varit okej om exempelvis Sverigedemokraterna tilläts driva en sida som hette exempelvis ”integrationsfakta” som sade sig förmedla objektiv information om integration, eller hur?

Det är samma princip här. Svenskt näringsliv är en intresseorganisation som har ett tydligt intresse åt att förflytta samhället och samhällsekonomin högerut. Varje år sponsrar de moderaternas valkampanjer med fler miljoner kronor. Inte för att dem nödvändigtvis är onda människor (även om jag personligen kan ifrågasätta människosynen i förslag som avskaffad rätt till semester eller frysta lägstalöner i 10 år) – utan för att det är deras uppgift att företräda just näringslivet och deras intressen i samhällsdebatten. Att försköna regeringen politik går som en röd tråd genom hela hemsidan. Statistisk ”omräknas”, vrids, handplockas och blandas med timbro-rapporter och det som så fint kallas ”egna beräkningar”.

Att siten dessutom många gånger används i undervisningssyfte är mycket, mycket allvarligt. Jag går för närvarande på gymnasiet och läser kursen Samhällskunskap C. Där uppmanas vi elever att hämta ”fakta” från just ekonomifakta. Det är förstås tokigt på många olika nivåer. Men det bottnar i att undervisningen ska vara opartisk och fri från politiskt färgad fakta och intressen. Precis som riktig fakta ska vara.

Här kan man ju hävda att vissa av ekonomifaktas ”fakta” kommer från SCB. Det må kanske stämma. Men det går mycket väl att läsa statistik som fan läser bibeln – ekonomifakta är ett exempel på det. Och om statistiken redan finns, tillhandahållen av en objektiv och oberoende institution så finns det verkligen ingen sund anledning för en lobbyorganisation som Svenskt Näringsliv att förmedla den.

Självklart ska intresseorganisationer få verka i en demokrati. Men inte enbart på egna villkor. Vi samhällsmedborgare har rätt att få en tydlig bild av vad som är åsikter och vad som är ren fakta. Att Svenskt Näringsliv agerar på detta vis är inte bara ett oschysst debattknep, utan i förlängningen är det också ett hot mot demokratin. Jag tycker det politiska samtalet måste få utgå från fakta och kunskap – inte från politiskt färgade och omtolkade siffror där näringslivet ger sig själva tolkningsföreträde. Ekonomifakta.se är en skymf mot den kunskap om samhället som faktiskt finns och förmedlas av sanningsenliga, objektiva och seriösa instanser. Låt det utbildning, samhällsdebatt och åsikter utgå från dessa istället.