Svenskt Näringsliv vilseleder debatten

Detta är en artikel som jag skrev för magasinet Folket i Bild – du hittar originalet här.

Det är inte ofta jag är arg. Men idag klickade jag in på ekonomifakta.se och blir redigt irriterad. För er som inte hört om den hemsidan förut, är ekonomifakta.se en site som drivs av Svenskt Näringsliv men som utger sig för att förmedla objektiv information kring allt som rör ekonomiska frågor (så som arbetslöshet, export eller sk. ”välfärdsföretag” likt Carema som använder skattepengar till aktieutdelning).

I grunden är detta en demokratifråga. Självklart får man tro på marknadsliberala idéer om man vill. Naturligtvis får näringslivet företräda sig själva i samhällsdebatten. Men samhällsdebatten står inför ett seriöst trovärdighetsproblem om vilken organisation som helst, under vilket namn som helst, ska få låtsas agera som vad helst. Jag tror dem absolut flesta hade tyckt att det inte varit okej om exempelvis Sverigedemokraterna tilläts driva en sida som hette exempelvis ”integrationsfakta” som sade sig förmedla objektiv information om integration, eller hur?

Det är samma princip här. Svenskt näringsliv är en intresseorganisation som har ett tydligt intresse åt att förflytta samhället och samhällsekonomin högerut. Varje år sponsrar de moderaternas valkampanjer med fler miljoner kronor. Inte för att dem nödvändigtvis är onda människor (även om jag personligen kan ifrågasätta människosynen i förslag som avskaffad rätt till semester eller frysta lägstalöner i 10 år) – utan för att det är deras uppgift att företräda just näringslivet och deras intressen i samhällsdebatten. Att försköna regeringen politik går som en röd tråd genom hela hemsidan. Statistisk ”omräknas”, vrids, handplockas och blandas med timbro-rapporter och det som så fint kallas ”egna beräkningar”.

Att siten dessutom många gånger används i undervisningssyfte är mycket, mycket allvarligt. Jag går för närvarande på gymnasiet och läser kursen Samhällskunskap C. Där uppmanas vi elever att hämta ”fakta” från just ekonomifakta. Det är förstås tokigt på många olika nivåer. Men det bottnar i att undervisningen ska vara opartisk och fri från politiskt färgad fakta och intressen. Precis som riktig fakta ska vara.

Här kan man ju hävda att vissa av ekonomifaktas ”fakta” kommer från SCB. Det må kanske stämma. Men det går mycket väl att läsa statistik som fan läser bibeln – ekonomifakta är ett exempel på det. Och om statistiken redan finns, tillhandahållen av en objektiv och oberoende institution så finns det verkligen ingen sund anledning för en lobbyorganisation som Svenskt Näringsliv att förmedla den.

Självklart ska intresseorganisationer få verka i en demokrati. Men inte enbart på egna villkor. Vi samhällsmedborgare har rätt att få en tydlig bild av vad som är åsikter och vad som är ren fakta. Att Svenskt Näringsliv agerar på detta vis är inte bara ett oschysst debattknep, utan i förlängningen är det också ett hot mot demokratin. Jag tycker det politiska samtalet måste få utgå från fakta och kunskap – inte från politiskt färgade och omtolkade siffror där näringslivet ger sig själva tolkningsföreträde. Ekonomifakta.se är en skymf mot den kunskap om samhället som faktiskt finns och förmedlas av sanningsenliga, objektiva och seriösa instanser. Låt det utbildning, samhällsdebatt och åsikter utgå från dessa istället.

Verkligheten – Moderaterna 1-0

I år var det dags igen. 2007, 2008, 2009, 2010 och nu 2011.

Inkomstklyftorna ökar  i Sverige. Regeringens egen budget räknar med det, SCB säger det och OECD slår fast det – kvar är bara Moderaterna som blundar för fakta.

Man kan förstås skriva spaltmeter om varför det då är dåligt med stora ekonomiska klyftor. Men idag nöjer jag mig med att lyfta fram det faktum att i samhällen där klasskillnaderna är små är bland annat studieresultaten bättre, sjukskrivningarna färre, kriminaliteten lägre och medellivslängden längre än i samhällen med stora klasskillnader.

Två ledande socioekonomiska forskare, Kate Picket och Richard Wilkinsson redovisar dessa fakta och mycket annan spännande kunskap i sin bok ”Jämlikhetsanden”. Ett hett boktips som inte bara visar att vänsterns idéer om jämlikhet, rättvisa och jämställdhet inte bara är moraliskt rättfärdigade, utan också rent vetenskapligt är det rätta verktyget för att faktiskt bygga ett bättre samhälle.

Stöd från oväntat håll?

IMF, International Monetary Found (Internationella valutafonden) är en kraftigt marknadsliberal institution och är mest känd för att pressa fattiga U-länder på pengar, tvinga igenom nedskärningar och privatiseringar i de länder dit det lånas pengar, och vara odemokratiskt stryrd (i IMF har inte varje land en röst, utan istället är det hur stora ekonomiska bidrag ett land ger, som avgör antal röster. G7-länderna har därför tillsammans ungefär hälften av rösterna, medan de centralamerikanska länderna har mindre än två procent). Läs mer detta här och här.

Men den senaste tiden har inte ens IMF kunnat blunda för sanningen. Förra året kom en rapport från just IMF, där det kommits fram till att låga löner inte är bra för ekonomin. Tvärt om, så kan låga löner bidra till att skapa och förvärra en ekonomisk kris. Det går att se rent historiskt. Stora kriser har alltid föregåtts av ökade inkomstklyftor där lönerna för det stora flertalet pressas nedåt samtidigt en liten grupp blir mycket rikare på majoritetens bekostnad. När lönen är för låg leder det till att allt fler tar lån, vilket faktiskt gör att ekonomin går bättre – till en början. För på lång sikt så växer lånen och fler blir överskuldsatta. Till slut kraschar ekonomin. Detta var det som hände i början av den mytomspunna finanskrisen 2009. Hela rapporten finns att hitta här.

Nu kan man ju tycka att Svenskt Näringslivs eviga tjat om sänkta löner, sämre villkor, mer privatiseringar och lägre skatter borde falla platt – men det ständigt lika irriterande kunskapsföraktet har förstås inte ebbat av på grund av denna fakta-kur. Tvärt om så har avtalsrörelsen på många håll redan börjat och en av huvudfrågorna kommer troligtvis att bli just lägstalönerna. Arbetsköparsidan (Svenskt näringsliv) har gått ut starkt med att man inte vill se höjda lägstalöner. I ett utspel från i våras gick Almegas (bemmaningsföretagens branschorganisation) vd Jonas Milton så långt att han kom med det absurda förslaget om frysta lägstalöner i tio år. Vilken värld och verklighet Jonas Milton lever i vet jag inte, men att han gör sig rik på att bemanningsbranschen utnyttjar många unga till usla villkor och låga löner är ett faktum. Det finns ingen statistik och fakta som visar att låga löner skulle leda till att fler anställs – eller allt människors köpkraft (förmåga att efterfråga produkter stärks) – utan all seriös fakta pekar tvärt om åt andra hållet. Och nu inser till och med IMF det.

Privatisering och konkurrensutsättning ineffektivt

Den generellt borgerliga tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) släpper forskningsantologin Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?”Studien går igenom statistik och forskning på samtliga stora välfärdsområden: Förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvården, arbetsmarknadspolitiken samt insatser för äldre och funktionshindrade.

Där konstateras det som den svenska vänstern sagt  i årtionden.

”Vår övergripande slutsats är att det råder en anmärkningsvärd brist på vetenskapligt baserad kunskap om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn. Utifrån befintliga studier kan vi inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna om att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden har infriats.”

Fortsätt läs om rapporten här. Rekommenderas mycket starkt!

Det är fruktansvärt skönt att vara socialist för man har all fakta och kunskap på sin sida. Förra året så släpptes ju en annan undersökning som pekade på att i samhällen där klasskillnaderna är små, är bland annat studieresultaten bättre, sjukskrivningarna färre, kriminaliteten lägre och medellivslängden längre än i samhällen med stora klasskillnader. Jajamän – det är boken ”jämlikhetsanden” jag pratar om. Har du inte läst den tycker jag absolut att du ska göra det. Den finns att köpa här för 49 kronor.

Det visar, svart på vitt, att vänsterns idéer om jämlikhet, rättvisa och jämställdhet inte bara är dem moraliskt rätta, utan också rent vetenskapligt är det rätta verktyget för att faktiskt bygga ett bättre samhälle.

UPPDATERING. Det finns mycket att säga om borgerlighetens kunskapsförakt. Men när rapporten ovan skulle redovisas idag, och man bjudit in främst näringslivsföreträdare att kommentera den, utspelade sig ett mycket tydligt scenario. Privatiseringarnas vänner avvisar fakta och forskning när det inte passar dem. Läs mer här.