Gärna 6 timmars arbetsdag – men kanske först en kollega till?

Denna text publicerades ursprungligen i Vänsterpartiet Umeås tidning ”Nejlikan”. Ursprungspubliceringen finns att läsa här. 

Vi vill uppenbarligen ha sex. Kravet på sex timmars arbetsdag är något som tar allt större plats i Vänsterpartiets politiska dokument. Från att ha varit en mer långsiktig politisk vision, har det kommit att bli en politisk reform som vårt parti ska göra dagspolitik av. På kongressen fick partistyrelsens förslag om hur arbetstidsförkortning ska komma in i dagspolitiken avslag – nu får arbetet börja om med nya förutsättningar: Kongressen beslutade att sex timmars arbetsdag ska ta plats som valfråga och införas snarast, och det utan att det ska påverka löneutrymmet.

Kongressens beslut är givetvis partiets beslut. Men det finns också goda skäl att fundera på om det är strategiskt riktigt att trycka på för sextimmarsdagen så intensivt från politiskt håll. I dagens läge riskerar sex timmars arbetsdag att bli mycket dyr politisk reform som tränger undan nödvändiga investeringar i offentlig sektor. Det som framför allt behövs på de flesta arbetsplatser är inte i första hand att få gå hem två timmar tidigare, utan snarare en arbetskompis till för att minska underbemanning och stress på jobbet.

Vänsterpartiet har i många kommuner under många år arbetat för att ta fram goda exempel på projekt med förkortad arbetsdag. Bara här i Umeå kommun och i Västerbottens läns landsting har vi varit drivande i de projekt som görs för att korta arbetstiden till sex timmar om dagen. Otaliga projekt med kortad arbetstid har genomförts runt om i kommunerna sedan 90-talet och resultaten verkar i stort sett bli samma överallt: Sjunkande sjuktal och nöjdare personal, men en hög ekonomisk prislapp. Vilket gjort att nästan inget sådant projekt har permanentats.

Vi har alltså massor av ”goda exempel”, men det är kanske inte vad som främst behövs. Vi kan lika gärna skapa försöksverksamheter med 25 procent högre bemanning med åtta timmars arbetspass, som säkert skulle vara minst lika lyckade.

Jag har inget principiellt emot kortad arbetstid. Idén att man ska arbeta för att leva, inte leva för att arbeta, är djupt ideologisk. Sextimmarsdagen kan fungera som en utmärkt rekryteringsstrategi i verksamheter där det är svårt att hitta och behålla kompetens: Exempelvis kan det vara ett sätt att locka sjuksköterskor tillbaka från sjukhus i Norge. Som fackligt förtroendevald känner jag också till att arbetstidsförkortning kan ta sig uttryck på många sätt, utan att veckoarbetstiden för den delen ska pressas ned ända till 30 timmar. Ett sådant exempel är det 3-3-schema som brukar vara populärt bland oss skiftarbetare och som finns på flera arbetsplatser. Det utesluter inte heller att enskilda fackföreningar går fram och kortar arbetstiden med sina arbetsgivare i lokala förhandlingar. Så visst ska vi ha sex.

Men som i alla målkonflikter är det värt att fundera ordentligt över i vilken riktning man vill gå. I sextimmarsfrågan kan det vara värt att fråga sig: Gärna sex timmars arbetsdag, men kanske först en kollega till?

Annonser

One thought on “Gärna 6 timmars arbetsdag – men kanske först en kollega till?

  1. ”Vi kan lika gärna skapa försöksverksamheter med 25 procent högre bemanning med åtta timmars arbetspass”

    Du kan ha 33% högre bemanning. 75% arbetstid med oförändrad lön innebär en 33%-ig löneökning.

Kommentarer

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s