”Dubbelstöten” finns inte

I regeringens ekonomiska hantverk av skattesänkningar finns de ständiga småavdragen: Allt från sänkta arbetsgivaravgifter, till RUT-avdrag, till sänkt moms på restaurangmat. Det finns många skäl att ifrågasätta dem och de flesta experter är överens om att de har haft en mycket liten effekt.

Men nu har arbetsgivarföreningarna i några branscher envist fortsatt hävda att skatteavdrag visst skapar jobb. Senast är det Visita, Hotell och Restaurangfackets motpart, som flitigt annonserar för sin kampanj ”Dubbelstöten”. Där sprider de både märkliga resonemang och felaktiga fakta, så jag tänkte göra ett försök att reda ut turerna:

1. Billigare att anställa ≠ fler jobb. Visita resonerar märkligt när de skriver:

Det är faktiskt rätt enkelt: gör man det dyrare att anställa vill färre anställa, gör man det billigare vill fler anställa och antalet jobb ökar. I det flesta fall används skatter och avgifter för att minska till exempel konsumtion, som införandet av utsläppsrätter eller alkoholskatter som bägge syftar till att dämpa efterfrågan. Samma sak händer om man höjer skatter och avgifter inom restaurangbranschen – jobben blir färre.

Logiken lyser med sin frånvaro. Företag anställer naturligtvis inte för att det är billigt, utan för att dem har behov av personal. Behovet uppstår ju när det finns en efterfrågan för företagets produkter. Det är ju absurt att tro att utbud av arbetskraft ska skapa efterfrågan.

När fler människor vill köpa exempelvis mer korv (kanske för att fler har gått från arbetslöshet till arbete) så kommer Kalles korvfabrik vilja producera mer för att möta den ökade efterfrågan. Då kommer Kalles Korv anställa fler. Om färre/lika många som tidigare vill köpa korv finns det inget behov för mer arbetskraft. Ett företag vill ju av sin natur alltid ha så få anställa så möjligt, eftersom en anställd är ju, så länge denne får en lön, alltid en kostnad. Därför har exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter ingen annan effekt än att de drygar ut företagens vinster på skattebetalarnas bekostnad – och det är förstås därför Visita försvarar denna reform, för något samhällsekonomiskt värde har den inte.

2. Sänkt restaurangmoms ≠ inte lägre priser –> fler som äter ute –> fler jobb.

Av förståeliga skäl vill Visita även behålla sin halverade restaurangmoms. Men även där är effekten mycket tveksam. Visst har man kunnat mäta en ökning i sysselsättning med 4000 jobb enligt konjunkturinstitutet. Men då innebär det att varje jobb har kostat 1,35 miljoner styck. En högst tveksam succé. För samma summa kan man fastanställa 3 personer i exempelvis skolan eller hemtjänsten.

Det utlovade prissänkningarna har också uteblivit. Priserna inte heller blivit lägre utan är oförändrade. Det erkänner Visita även själva – men påstår förstås att ”annars hade det blivit ännu dyrare”. Återigen en ganska tveksam logik – det kan man ju naturligtvis inte veta? Det man däremot vet är att vi har deflation i Sverige, så eventuell prisstagnation kommer ju därifrån.

Men framför allt är idén om sänkt restaurangmoms ett ekonomiskt feltänk. Det är helt bakvänt att försöka rädda krogbranschen från en konjunkturnedgång genom skattesänkningar. Istället gör ju direkta satsningar på nya jobb så fler får kan få en lön att leva på mycket större nytta. Då kommer säkert också krogarna få fler betalande gäster.

Annonser

Kommentarer

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s