Elda pengar är lika dåligt som att elda kol

Läser idag att regeringen gett statliga Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland. Det är ett helt korrekt beslut – både att avsluta verksamheten och att sälja den. Kolet är den enskilt mörkaste energikällan, sett till koldioxidutsläpp, och förgiftar både luft och miljö. Svenska statliga företag ska inte syssla med det.

Men Vattenfalls brunkolsverksamhet har ett värde på ca 20-40 miljarder. Det är jämförbart med de reformer för 20 miljarder som regeringen har i höstbudgeten. Det vore en enorm värdeförstöring att bara lägga ned verksamheten, som vissa förespråkar.

Det är inte rimligt att hävda att staten ska förstöra tillgångar till ett värde av så mycket som 40 miljarder. Den tidigare ”Nuonaffären” gör också att svenska staten bör fått nog av dumdristiga energiäffärer. Vill Tyskland förbjuda kolet som energikälla, något som vore mycket välkommet, så får tyskarna ta ett politiskt beslut om det i Tyskland. Tills dess kan vi i Sverige bara bestämma vad våra egna bolag ska göra, och de bör varken elda kol eller pengar.

En alltför tunn gemensam plånbok

Tror jag håller på att få ett mentalt sammanbrott med anledning av regeringens budget. Och det är faktiskt inte bara på grund av själva budgeten. Utan över hela mediamentaliteten av att man är ”vinnare” i budgeten om man får någon typ av privatekonomiskt tillskott. Förlorare är alla andra, som inte per automatik får privatekonomiska lättnader i form av ytterligare ett litet avdrag, ännu en skattesänkning i den egna ”plånboken”. Det är en fortsättning av den borgerliga doktrinen där inkomstförstärkningar i hushållen uppnås genom skattesänkningar istället för löneökningar för löntagarna.

Nej, regeringens budget har helt andra problem. Den är ett lapptäcke av småslantar hit och dit, med en miljard till höger och 300 miljoner till vänster. Men den offentliga sektorn i Sverige har enorma problem. Verksamheter som av många anses vara hela kärnan av välfärdsstaten håller på att ruttna inifrån. Inom flera områden är krisen redan ett faktum. Vad gör ett par hundra miljoner till slopade avgifter för äldre, när resursbrist gör att det ibland är svårt att få vård överhuvudtaget – speciellt för äldre ute på landsbygden? Vem kan ta en satsning på 250 miljoner till socialtjänsten i hela landet på allvar, när personalen går genom golvet (knäna, det var ca 5 år sedan) under trycket från kraftigt ökat antal ensamkommande barn? För bostadskrisen i Sverige, som i praktiken innebär att det måste byggas en halv miljon bostäder på fem år, räcker möjligtvis regeringens stimulanspaket på 3 miljarder – gånger hundra.

För att förtydliga läget kan man säga så här: 140 miljarder, det är vad som behövs endast för att återställa offentlig sektor till 2006 utifrån samma behovsbild. Lägg därtill på det enorma renoveringsbehovet ute i landets gamla miljonprogram och helt nödvändiga investeringar i infrastruktur som inte går att skjuta upp längre. Energisektorn som efterfrågar politiska initiativ inför den dag då vår näst största energiproducent, kärnkraften, når sitt bäst-före-datum. Och behovet av fler poliser och försvarspolitiska investeringar. Dessutom behövs personalförtätningar inom så gott som hela spektrat av skola, vård och omsorg. Behoven som alla känner av ute i landet är stora, flera hundra miljarder större än de 20 miljarder regeringen kommer med i sin budget.

Regeringen Löfven verkar inte ens ta den här situationen på allvar. Istället pluttar man ut några hundratusental kronor hit och dit – till stor del finansierade med rent provokativa skattehöjningar (typ bensinskatten) och långsiktiga glädjekalkyler i flyktingmottagandet.

Det enda positiva med regeringens budget är att den visar att man med relativt små medel kan åstadkomma stor skillnad för vissa utsatta grupper som utgörs av få personer. Mycket tack vare Vänsterpartiet, som i stenhårda förhandlingar med regeringen alltså har lyckats få tillstånd vissa begränsade satsningar. För det stora flertalet får man dock söka med förstoringsglas innan det går att se någon skillnad, exempelvis i längden på vårdköerna eller lärartätheten i skolan. Eller på bostadsmarknaden och ute på vägar och järnvägar. 
Snarare än den enskildes plånbok är det alltså den gemensamma plånboken som är den största förloraren på regeringens budget.

Bort med karensdagen – börja med skola, vård och omsorg

Idag har jag och Vänsterpartiet lagt en motion till Umeå Kommunfullmäktige om att ta bort karensdagen för anställda inom skola, vård och omsorg. Avskaffad karensdag är ett krav som drivs av Vänsterpartiet nationellt och som ett antal LO-förbund står bakom.

Karensdagen gör att anställda med små ekonomiska marginaler undviker att stanna hemma vid förkylning och lättare sjukdomar. Det blir en klassfråga om man går sjuk till jobbet eller stannar hemma och det drabbar främst kvinnor i offentlig sektor. När anställda går sjuka till sina arbetsplatser blir sjukdomsutbrotten mer omfattande, vilket drabbar barnen i förskolan, eleverna på skolan och fritids, vårdtagare och äldre inom omsorgen. Därför är det rimligt att anställda som i sitt arbete jobbar nära människor och därav löper väsentligt större risk att insjukna genom sitt jobb, får rätt till sjuklön från dag ett. Lättast görs detta genom att kommunen skriver lokala avtal med sina fackliga motparter inom förskola, skola, funktionshinder och äldreomsorg.

Detta är en reform som i stort också redan är finansierad. Kommunen har ju redan budgeterat för anställdas löner och de vikarier som i dagsläget rings kommer fortsätta behöva ringas in – oavsett om de sjukskrivna får sjuklön från dag ett eller två. Däremot kommer det löneavdrag som kommunen gör på de anställdas löner vid sjukdom (och som möjligtvis används för att delvis finansiera vikariekostnaderna?) att minska. Det är ett pris som kommunen som arbetsgivare får lov att ta. Är man anställd i ett yrke som till sin karaktär går ut på att man jobbar nära människor, och i och med det löper större risk att insjukna genom sitt jobb, så ska man ha rätt till sjuklön från första dagen.

Här är en kortare intervju med mig i Folkbladet i den här frågan.

Jämna ut spelplanen på arbetsmarknaden

Ofta brukar man få höra att det är parterna på arbetsmarknaden – fackföreningar och arbetsgivare – som ska göra upp om löner, arbetstider och anställningsvillkor. Det är förstås sant. Men det är politiken som sätter spelplanen för relationen mellan fackföreningar och arbetsgivare genom att stifta lagar. Den spelplanen har allt för länge tippats till arbetsgivarnas fördel. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på.

Det skriver jag och Vänsterpartiets Arbetsmarknadspolitiska talesperson, Ali Esbati, om i gårdagens Folkblad. Läs gärna det.

Som fackligt förtroendevald möter jag nämligen detta ofta. Vi är många som vaggas in i en trygg uppfattning om den svenska arbetsmarknaden som baserad på två jämlika parter på arbetsmarknaden: fackföreningar och arbetsgivaren. Det är i grund och botten en felaktig uppfattning av verkligheten. Maktförhållandet är snarare 5% till fackförbunden mot 95% för arbetsgivarna. Visst har arbetsgivare i Sverige väldigt långtgående förhandlingsskyldigheter och liknande som inte finns i andra länder – det säkras i bland annat Lagen om Medbestämmande i arbetslivet (mer känd som MBL). Men i slutändan är det ändå arbetsgivaren som äger nästan varje fråga och har sista ordet.

Här har en socialistisk arbetsmarknadspolitik en så viktig roll att spela. Det handlar om att skapa så goda förutsättningar så möjligt för arbetarna att flytta fram positionerna på arbetsmarknaden mot schyssta löner och ordentliga arbetsvillkor. Bara så kan man på sikt skapa förutsättningar för arbetande människor att stegvis kunna ta demokratiskt kommando på sina arbetsplatser, i sitt arbetsliv och det värde som man skapar där.

Representationstänkets återvändsgränd

Bodil Sidén, Moderaternas kanske enda feminist (mest känd för att ha skrivit om Kent-låten ”La belle epoque” med anledning av att texten var för samhällskritisk), har i veckan hamnat i debatt med Jenny Bengtsson (V) om att Alliansen har fler kvinnliga partiledare än de rödgröna partierna. Detta ska enligt Sidén vara ett kvitto på att de borgerliga tar jämställdhet på större allvar och också har en bättre politik på jämställdhetsområdet.

Så är det naturligtvis inte. Samtidigt får vi i vänstern nu delvis skörda vad vi sått i denna debatt: Det kortsiktiga fokuset på representation har paradoxalt nog målat in oss in ett hörn. Enligt den egna måttstocken kan vi inte göra en poäng av att Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven faktiskt är bättre feminister än Ebba Busch Thor och Anna Kinberg Batra – ty de är ju män. Men inte heller kan vi vinna själva representationsligan: de borgerliga partiernas snart 4 kvinnliga partiledare är ju faktiskt fler än de rödgrönas 0,5.

Denna självskapade återvändsgränd tål att begrundas. Främst som ett exempel på de svagheter som uppstår i ett allt för enkelspårigt representationstänkande.

Självklart var det rätt att bryta avtalet med Saudiarabien

Det går ju knappast att undvika att skriva några rader om att regeringen sade upp det svenska militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Efter att frågan olyckligt nog fått springa gatlopp i media ett antal veckor så valde regeringen äntligen att avsluta det. Mycket klokt har ju förstås redan sagts om det. Jag rekommenderar särskilt Ola Larsmo i DN: ”Liberaler är för mänskliga rättigheter – så länge de inte kostar pengar”

I grunden är ju detta en nationell självständighetsfråga. Sverige ska som nation stå fri att utforma våra politiska och militära samarbeten, utan pekpinnar och påtryckningar från andra länder, oavsett om det rör sig om USA, Ryssland eller Mellanöstern.

När moderatledaren Yngve Holmberg på 60-talet krävde Olof Palmes avgång som ecklesiastikminister för att han retat upp amerikanerna genom att gå i en manifestation mot invasionen av Vietnam, svarade Palme: ”Låt oss bygga en vaktkur åt Holmberg ute på Arlanda. Där kan han sitta och se ambassadörerna komma och gå, och ­räkna ut vad han ska tycka”.

Dessutom är det en rent säkerhetspolitisk fråga. Att det handlar om en sällsynt brutal diktatur kan väl anses skäl nog att inte förse en sådan regim med vapen. Men nu råkar ju Saudiarabien också vara huvudsponsor åt oräkneligt antal reaktionära terrorrörelser runt om i Mellanöstern, som håller tillbaka både demokratisering, sekulär samhällsutveckling i regionen och en så nödvändig allmän reformation av islam. Så det är ju högst tveksamt om det verkligen är i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att beväpna ett sådant land.

I hela den här historien är det svårt att inte dra paralleller till 1985, då Sverige blev det första landet att införa en handelsblockad mot Sydafrika. Borgerligheten protesterade lika vilt som idag. Näringslivet varnade för ekonomisk konsekvenser. Moderaterna röstade emot i riksdagen. MUF kallade ANC för terroristorganisation – precis som USA och stora delar av västvärlden. Ulf Adelsohn menade att han faktiskt gjorde sydafrikanerna en tjänst om man inte införde någon handelsbojkott: ”Om vi bojkottar deras varor blir ju de stackars negrerna utan jobb”.

Poängen med den liknelsen är att visa hur Sverige tidigare tagit utrikespolitiska positioner som i dåtid var kontroversiella, men i nutida liberal historieskrivning beskrivs som vårt lands utrikespolitiska storhetstid där vi trampade upp en stig i världspolitiken. Idag är det nog få som skäms för bojkotten av Sydafrika. Om några år lär man också få leta med ljus och lykta efter de som idag försvarar militärt samarbete med Saudiarabien.

Vita jobb i Umeå kommun

Umeå kommun och de kommunala bolagen upphandlar tjänsteköp för många miljoner kronor varje år. Som upphandlare ger vi försörjning åt mängder av lokala företag. Villkoren i upphandlingarna får därför stora konsekvenser för dem och deras anställda.

I dag förekommer i många branscher ett missbruk av skatteregler och arbetsrättsliga villkor. Bara i bygget av Kulturväven här i Umeå finns det starka skäl att misstänka hur bolag anställde underentreprenörer med utländsk arbetskraft för så låga löner som 50 kr/timmen. Detta är inte unikt för byggbranschen. Användandet av utländska underleverantörer som pressar ner löner och arbetsvillkor tränger undan seriösa, ofta lokala, företag som inte kan konkurrera eftersom de har högre utgifter för sina anställda.

Det är kommunens ansvar som upphandlare att ställa krav på de upphandlade utförarna och att följa upp så kraven uppfylls. Eftersom det kan vara svårt för kommuner att själva följa upp sådana konkreta saker som arbetsvillkor och ekonomiska förhållanden bland upphandlade företag finns en modell för att underlätta uppföljningen: Vita jobb-modellen.

Vita jobb-modellen är ett verktyg för att motverka svartarbete och social dumpning vid upphandling. Den innebär att kommunen i sin upphandling ger fackliga företrädare i uppdrag att följa upp hur de upphandlade företagen och deras underleverantörer lever upp till arbetsrättsliga krav. Utgångspunkten är att följa såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som EU-direktiv och övriga lagstiftningar och regelverk, men på ett sätt så att oschysst och snedvridande konkurrens undviks. Modellen används bland annat i Stockholms kommun.

Vita jobb-modellen bygger på följande fyra principer:

  1. Upphandlingsunderlag utformas så att de företag som får offentliga uppdrag måste betala anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i upphandlingsunderlagen. Det innebär inte ett krav på kollektivavtal – sådana krav är svåra att ställa bland annat på grund av EU-rätt – men ett krav på att lägstanivåerna i aktuella branschavtal följs, så att möjligheterna för företag som har tecknat kollektivavtal att konkurrera inte försämras.
  1. Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också ska följa reglerna om löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.
  1. Företagen öppnar sig för kontroller där av kommunen utsedd granskare kan kontrollera hur företagen lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag. Det är lämpligtvis fackförbunden inom avtalsområdet som uppdras att å kommunens vägnar kontrollera efterlevnaden.
  1. Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund för skadeståndsanspråk från kommunens sida.

I Umeå kommun har det sedan en tid tillbaka förts diskussioner om att införa Vita-jobb modellen vid upphandlingar och tjänsteköp. Socialdemokraterna, som styr kommunen, uttryckte sig i början på förra året positivt och lovade till och med att införa modellen. Sedan dess har man uttryckt sig i mer tveksamma ordalag.

Många har alltså haft lång tid på sig att göra mycket, men mycket lite har blivit gjort. Därför lämnade jag och Vänsterpartiet idag in en formell motion om att Umeå kommun ska tillämpa vita-jobb modellen vid upphandlingar. Den kommer behandlas framöver, och därför är det här startskottet i fajten för att alla som jobbar på uppdrag av Umeå kommun ska göra det på schyssta villkor med ordentliga löner.

10914168_492518220897907_1566989012_n