Efter Parisattackerna

Tankarna har varit många hos många efter de fruktansvärda händelserna i Paris. Någon beskrev det som Europas eget 11 September, och en helt felaktig beskrivning är det nog inte.

Först kom givetvis fördömandena, sorgen och oron. En liten klick var förstås där för att påpeka för folk som bytte färg på sin profilbild att de inte bryr sig tillräckligt mycket om tillräckligt mycket. Det är märkligt det där, hur vissa alltid tycks vilja se till så vanligt folk aldrig får en känsla av att de räcker till – någonsin. Men bortsett från detta var förtvivlan unison.

I släptåg kom också den debatt som alltid uppstår när det sker islamistiskt motiverade terrordåd: hur representativ är den här terrorn för islam? Vad är äkta islam respektive falsk islam? Det är ju rimligtvis en fråga bäst besvaras av de som är muslimer – det är inte jag. Men i grund och botten måste det väl ändå kunna sägas att radikal islam naturligtvis inte representerar all islam. Men likväl är det bara att konstatera att islam har problem med radikal islamism.

Jag har flera gånger funderat på att skriva en text om allt detta. Men det är svårt att veta var man ska börja – och hur man ska tänka. Jag vill väl i alla fall hävda att situationen i Mellanöstern överskuggas av tre centrala beståndsdelar:

1. De många och brutala inbördeskonflikterna, mellan olika etniska grupper och islamiska inriktningar. Många av dem har på olika sätt, både historiskt och realtid, varit understödda av väst som lämnat ett vakuum för islamister att fylla. Här slutar stora delar av vänstern sitt resonemang, men det räcker inte hela vägen som förklaringsmodell. Varför attackerades då inte en amerikansk militäranläggning istället för vanliga fransmän? Som skrivits tidigare: Muslimer i väst är uppenbart en knappt tolererad och exploaterad minoritet (svarta afrikaner är detta i än högre utsträckning och ändå sysslar de inte oftast inte med organiserade bombattentat och mord, osv). Poängen är inte att resonera om oförrätterna som sporrar terrorhandlingar är sanna eller ej. Poängen är det politiskt-ideologiska projektet radikal islamism som växer fram inte enbart är en reaktion mot väst, utan det är en självständig politisk ideologi som givetvis påverkar muslimer syn på samhällsvision och problemlösningar.

2. Motståndet mot sekularisering. Sekulariseringstanken är svag i stora delar av Mellanöstern, och stödet för ett samhälle där religionen inte är en central del av samhällsbyggnaden är litet. Sedan går förstås åsikterna isär i fråga om tolkning och tillämpning. Men det grundläggande stödet för ett sekulärt samhälle saknas i all väsentlig mening.

3. Var är reformationen av Islam? Precis som Kristendomen som världsreligion gått igenom en reformation där den konventionella inriktningen i stora drag anpassades till den västerländska demokratin, så behöver även Islam gå igenom en sådan process. De gängse tolkningarna av islam som trots allt dominerar i Mellanöstern – och då menar jag inte bara de mest radikala islamistiska om krigföring med väst – är i dagsläget svåra att förena med en liberal demokratisk modell.

Jag vill bestämt hävda att dessa saker är ett måste att ha med sig i när en bra vänsteranalys ska göras. Men var är då själva analysen? Ja, den är svårare att göra. Jag har noterat att Slavoj Zizek gör ett försök i In These Times – och han gör det riktigt bra. Han må vara en lite märklig filosof som oftast skriver lite för långt, men han har också ofta extremt värdefulla poänger – särskilt i de här frågorna. Jag tycker alla ska ta sig lite tid och läsa den. Zizek får helt enkelt ta vid där mitt blogginlägg nu slutar. Du hittar hans text här.

Vem är det som styr egentligen?

Regeringen har tagit initiativ till att modernisera kommunallagen. Det råkade faktiskt bli så att Umeå Kommun var en av de tillfråga remissinstanserna inför lagändringen denna gång. Vi i Vänsterpartiet hade ett antal tillägg till kommunens remissvar, men eftersom de röstades ned på måndagens fullmäktige har vi istället skickat in dem på egen hand.

En central del i förslaget till ny kommunallag är öppningen för försöksverksamhet med majoritetsstyre: i praktiken att majoriteten tillsätter samtliga poster i en kommunstyrelse, lite som på riksdagsnivå alltså. Just denna fråga med majoritetsstyre har ju varit uppe i till diskussion under längre tid och naturligtvis finns det värdefulla poänger med att ha tydliga majoritetsförhållanden ute i kommunerna.

Samtidigt riskerar det att ställa den politiska oppositionen utanför stora delar av den politiska processen. Oppositionen går helt enkelt miste om möjligheten till insyn och information på lika villkor: riskerna är överhängande att partierna inte får samma tillgång till underlag, föredragningar från tjänstemän osv. Antalet tjänstemän lär väl dessutom öka med anledning av de dubbla uppdragen. Med andra ord: riskerna för att kostnaderna för den kommunala byråkratin ökar samtidigt som demokratin försvagas är stora.

För att säkra tydliga majoriteter borde utredningen istället titta mer på frågan utifrån att nuvarande system öppnar upp för samarbeten utan politiskt innehåll – endast i syfte att utestänga andra partier från det proportionerliga inflytandet som de har fått i kraft valresultatet. Dessa kommunala minoritetsstyren tar sig exempelvis uttryck i min egen kommun här i Umeå.

I Umeå Kommun bildade sju partier (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och ett lokalt parti kallat ”Arbetarpartiet”) en kartellbildning för att fördela platser i styrelser och nämnder mellan sig efter senaste valet. Trots att dessa sju partier i praktiken ingår i majoritetskonstellationen så anser åtminstone fem av partierna att de inte alls utgör något majoritetsunderlag – och anser sig därför ha rätt att lägga beslag på både majoritets- och oppositionsuppdrag. Vad kallas den här formen av demokrati? Är den rimlig? När jag tar upp detta är det inte för att göra politiska poäng, även Vänsterpartiet har både deltagit och deltar i sådana här konstellationer runt om i landet. Men frågan är ju om inte den här typen av uppgörelser bör försöka förhindras i lagstiftningen utan de negativa effekter som ett rent majoritetsstyre riskerar att få.

Man blir ju förbannad

Jag blir så förbannad på att även denna regering aviserar att pensionsåldern ska höjas. Eftersom vanligt folk nu för tiden har mage att inte trilla av pinnen direkt efter arbetslivets slut, så ska det inte vägas upp med med att exempelvis fler unga får ett jobb eller att de som sitter på pengarna släpper till – utan nu ska alltså folk som knegat hela livet, jobba ännu längre!

Nu får det väl ändå vara slut på vansinnet. När skatterna ska sänkas för 150 miljarder finns alltid pengar. När storbankerna avlönar sina styrelseproffs och VD:ar har man alltid råd. Och att arbetare jobbar ihop miljarder kronor man bara får se en bråkdel av på lönebeskedet går alldeles utmärkt. Men att vanligt folk ska få göra något annat här i livet än att jobba ihjäl sig – nä, det går minsann inte för sig.

Det här är ren klasslagstiftning. Jurister, ekonomer och andra pappersvändare kommer förstås ha råd att gå i pension precis när dem vill ändå. Men metallarbetaren, undersköterskan och alla andra vanliga människor som bär det här landet ska tvingas jobba ännu längre upp i åren för att få ut några kronor i pension. Allt detta bara för att det ska slippa omfördelas några pengar. Nä, det är ju så man får kräksmak i munnen.

Inga genvägar i bostadspolitiken

Den här bilden från Boverkets rapport säger ju egentligen allt. Varför byggs det för lite bostäder (särskilt hyresrätter) i Sverige?

hyresrätterJo, därför att staten i början av 90-talet lade ned bostadspolitiken. Istället övergick man till en marknadsbaserad modell där man skulle ”skapa incitament” för privata företag att bygga. Det kan man i efterhand konstatera att det inte blivit sådär jättebra. 

Det må ha sparat statskassa några kronor. Men bostadspolitik är som mycket annat här i samhället: man får det man betalar för. Det finns inga genvägar i bostadspolitiken. Vill man mota tillbaka bostadsbristen och samtidigt behålla det svenska systemet med reglerad hyressättning utifrån bruksvärdesprincipen finns bara en lösning: att staten lägger pengar på att bygga bostäder.

När arbetet är för stort för arbetstiden

Fackförbundet för privatanställda tjänstemän, Unionen (som tyvärr brukar har svårt att hålla sig till bara privatanställda tjänstemän) har släppt en undersökning. Där kan man se att var tredje tjänsteman tycker att arbetstiden inte räcker till för att klara alla arbetsuppgifter.

Det är förstås väldigt allvarligt. Det ”gränslösa arbetslivet”, som man brukar säga för att beskriva mönstret på tjänstemannasidan av att jobba lite var som helst och när som helst med tekniken som hjälp. Man jobbar på helger, på semestern, man har svårt att hitta gränsen mellan arbetstid och annan tid på grund av att man har för mycket att göra på jobbet. Det driver upp stress och sjukskrivningar.

Det handlar om att arbetsbelastningen ute på arbetsplatserna är för hög, och det bottnar ofta i systematiserad underbemanning. Bland arbetare skulle jag vilja påstå att detta slår ännu hårdare – för där finns inte ens ”möjligheten” att ta med jobbet hem, som tjänstemännen har. Var tredje LO-kvinna får inte ens gå på toaletten eller ta paus på 5 minuter från arbetet utan att be om lov. Bara 37 procent av LO-medlemmarna har friheten att själva välja arbetsuppgift nästa timme medan nästan 70% av tjänstemännen har det. Ensamarbetet har ökat stadigt och är etablerat i många branscher, särskilt kring arbetsuppgifter som tidigare till sin karaktär och omfattning inte ansågs lämpliga att utföra ensam.

Detta driver upp stressen och ohälsan på arbetsplatserna. Särskilt bland arbetare – extra mycket bland arbetarkvinnor – är arbetstempot ofta är för högt, friheten liten och arbetsuppgifterna för många. Det ligger bakom den ökande psykiska ohälsan (stressen, utmattningen) ute på arbetsplatserna.

Så visst, det är både fel och allvarligt att många tjänstemän måste ta med sig jobbet hem. Men det slår hårdast mot arbetare som inte kan göra det – utan faktiskt måste göra klart arbetet på arbetstid.

Elda pengar är lika dåligt som att elda kol

Läser idag att regeringen gett statliga Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland. Det är ett helt korrekt beslut – både att avsluta verksamheten och att sälja den. Kolet är den enskilt mörkaste energikällan, sett till koldioxidutsläpp, och förgiftar både luft och miljö. Svenska statliga företag ska inte syssla med det.

Men Vattenfalls brunkolsverksamhet har ett värde på ca 20-40 miljarder. Det är jämförbart med de reformer för 20 miljarder som regeringen har i höstbudgeten. Det vore en enorm värdeförstöring att bara lägga ned verksamheten, som vissa förespråkar.

Det är inte rimligt att hävda att staten ska förstöra tillgångar till ett värde av så mycket som 40 miljarder. Den tidigare ”Nuonaffären” gör också att svenska staten bör fått nog av dumdristiga energiäffärer. Vill Tyskland förbjuda kolet som energikälla, något som vore mycket välkommet, så får tyskarna ta ett politiskt beslut om det i Tyskland. Tills dess kan vi i Sverige bara bestämma vad våra egna bolag ska göra, och de bör varken elda kol eller pengar.

En alltför tunn gemensam plånbok

Tror jag håller på att få ett mentalt sammanbrott med anledning av regeringens budget. Och det är faktiskt inte bara på grund av själva budgeten. Utan över hela mediamentaliteten av att man är ”vinnare” i budgeten om man får någon typ av privatekonomiskt tillskott. Förlorare är alla andra, som inte per automatik får privatekonomiska lättnader i form av ytterligare ett litet avdrag, ännu en skattesänkning i den egna ”plånboken”. Det är en fortsättning av den borgerliga doktrinen där inkomstförstärkningar i hushållen uppnås genom skattesänkningar istället för löneökningar för löntagarna.

Nej, regeringens budget har helt andra problem. Den är ett lapptäcke av småslantar hit och dit, med en miljard till höger och 300 miljoner till vänster. Men den offentliga sektorn i Sverige har enorma problem. Verksamheter som av många anses vara hela kärnan av välfärdsstaten håller på att ruttna inifrån. Inom flera områden är krisen redan ett faktum. Vad gör ett par hundra miljoner till slopade avgifter för äldre, när resursbrist gör att det ibland är svårt att få vård överhuvudtaget – speciellt för äldre ute på landsbygden? Vem kan ta en satsning på 250 miljoner till socialtjänsten i hela landet på allvar, när personalen går genom golvet (knäna, det var ca 5 år sedan) under trycket från kraftigt ökat antal ensamkommande barn? För bostadskrisen i Sverige, som i praktiken innebär att det måste byggas en halv miljon bostäder på fem år, räcker möjligtvis regeringens stimulanspaket på 3 miljarder – gånger hundra.

För att förtydliga läget kan man säga så här: 140 miljarder, det är vad som behövs endast för att återställa offentlig sektor till 2006 utifrån samma behovsbild. Lägg därtill på det enorma renoveringsbehovet ute i landets gamla miljonprogram och helt nödvändiga investeringar i infrastruktur som inte går att skjuta upp längre. Energisektorn som efterfrågar politiska initiativ inför den dag då vår näst största energiproducent, kärnkraften, når sitt bäst-före-datum. Och behovet av fler poliser och försvarspolitiska investeringar. Dessutom behövs personalförtätningar inom så gott som hela spektrat av skola, vård och omsorg. Behoven som alla känner av ute i landet är stora, flera hundra miljarder större än de 20 miljarder regeringen kommer med i sin budget.

Regeringen Löfven verkar inte ens ta den här situationen på allvar. Istället pluttar man ut några hundratusental kronor hit och dit – till stor del finansierade med rent provokativa skattehöjningar (typ bensinskatten) och långsiktiga glädjekalkyler i flyktingmottagandet.

Det enda positiva med regeringens budget är att den visar att man med relativt små medel kan åstadkomma stor skillnad för vissa utsatta grupper som utgörs av få personer. Mycket tack vare Vänsterpartiet, som i stenhårda förhandlingar med regeringen alltså har lyckats få tillstånd vissa begränsade satsningar. För det stora flertalet får man dock söka med förstoringsglas innan det går att se någon skillnad, exempelvis i längden på vårdköerna eller lärartätheten i skolan. Eller på bostadsmarknaden och ute på vägar och järnvägar. 
Snarare än den enskildes plånbok är det alltså den gemensamma plånboken som är den största förloraren på regeringens budget.