Häng ut mig också!

”Med anledning av den planerade anti-rasistiska demonstrationen i Bollnäs har de tre 17-åriga tjejerna som tagit initiativet blivit angripna av ”de nationella”. Bl.a har den nazistiska sajten ”nationell.nu” hängt ut en av tjejerna med anledning av hennes judiska börd. Genom att dela denna statusuppdatering visar jag mitt stöd till de tre starka tjejer som haft modet att stå upp mot rasism och intolerans – och att jag är en av dem som för kampen vidare.”

Till alla er rasister vill jag säga: Ni representerar allt som jag inte står för –  ni står tvärt emot mig på den politiska skalan och i solidaritet med dessa modiga flickor från Bollnäs så ber jag er att hänga ut mig också. Ju fler som vet om det, ju bättre. Mitt politiska engagemang grundas i idén om alla människors frigörelse från ert hat och förtryck. Och ni blir färre. ”Alla svenskar” tycker inte alls som ni. Allt fler tycker raka motsatsen. Rasistvärderingar kommer aldrig ta över Sverige.

7 thoughts on “Häng ut mig också!

 1. Du har ingen kommentar till varför den här rasismen i Bollnäs uppstod? Du har inget att säga om den rasism som drabbar svenska tjejer i form av gruppvåldtäkter från utländska förövare? Varför är det nästan uteslutande utlänningar som gruppvåldtar? Varför har ni från vänstern aldrig något att säga om detta? Ni klagar bara på den rasism som uppstod efter en annan sorts rasism. Varför är den förstnämnda värre än den andra? I den andra ingår dessutom ofta en brottslig gärning.

  Jag förstår mig inte på er, så jag vill gärna vet hur du resonerar i frågan!

  • Hej! Eftersom du har en trevlig ton, vilket jag uppskattar, så tänker jag ge dig ett svar här nedan:

   Till att börja med: Jag delar inte ditt påstående om att detta skulle råda någon ”allmän rasism” i Bollnäs. Jag är övertygad om att det är en klok och engagerad ort, där de flesta medborgare tar avstånd från sådant. Däremot finns det uppenbarligen en liten grupp rasister som försöker lura i sin omgivning om att våldtäkten skedde på grund av gärningsmännens etniska tillhörighet. Då fiskar man i helt andra vatten.

   När män (oavsett etnicitet) utsätter kvinnor (oavsett etnicitet) för sexualiserat våld, beror det inte på att det bor människor från andra länder i Sverige. Utan kvinnor utsätts för detta av män, just på grund av att de är kvinnor. I Sverige har vi, precis som i alla andra länder, patriarkala samhällsstrukturer där män tror sig ha rätt till kvinnors kroppar. Det gäller män som är födda inom Sveriges gränser, och det gäller män som råkar vara födda utanför. Män ur alla grupper är representerade i den svenska våldtäktsstatistiken. Tittar man dessutom på det totala antalet våldtäkter begås de flesta av svenska män. 99,78 procent av dem som fötts utomlands har aldrig misstänkts för sexbrott, visade en uträkning som BRÅ gjorde år 2002. Av dem som är födda i Sverige med svenska föräldrar är motsvarande siffra 99,96 procent. Det du säger om gruppvåldtäkter stämmer inte heller. De flesta (över 95%) av alla gruppvåldtäkter inte överfallsvåldtäkter och majoriteten av alla gruppvåldtäkter begås av svenska män och riktas mot svenska kvinnor.

   Jag tycker visst att vi i vänstern har mycket att säga om sexualiserat våld. Något jag personligen tycker borde införts redan igår, är en skärpning i lagstiftningen – allt annat än ett ”ja” ska vara nej. Därpå behövs mer resurser till de som hjälper våldtäktsoffer tillbaka, ibland är det kommunernas kvinnocentrum i andra fall är det ideella kvinnojourer. I vilket fall som helst, behöver dem mer pengar för att kunna lägga ned mer tid, göra bättre uppföljning och erbjuda fördjupat stöd. I längden behöver dock hela samhället – i allt från utbildningsväsende till arbetsmarknad – använda sig av den vetenskap som finns inom jämställdhetskunskapen. Vi behöver göra ett aktivt arbete för att förändra de könsroller och samhällsnormer som bland annat ger män den självintalade rätten till att tillförskansa sig kvinnors kroppar. Det kan handla om allt från att alla företag ska kunna presentera jämställdhetsplaner (något denna regering avskaffat) till att tvådela föräldraförsäkringen. Allt för att kvinnor och män på lika villkor och i lika utsträckning ska få makt och inflytande att påverka sina egna liv.

   Vänliga hälsningar,
   Arijan

   • Hej! Tack för svaret.

    Du verkar ha fördomar gällande att folk med liknande åsikter som mig alltid är otrevliga? Finns ingen mening med att vara otrevlig även om det kan vara frustrerande när folk inte förstår vad man säger; eller så förstår de, men tycker helt enkelt inte att det är ett lika stort problem som en själv gör. Men sånt är livet, antar jag!

    Det var inte min mening att påstå att det råder någon allmän rasism i Bollnäs, men man tolkar som man vill. My bad, perhaps.

    Det är synd att man inte för någon ordentlig statistik i Sverige, för då skulle man slippa dessa diskussioner och alla skulle vara med hur det ligger till och sedan jobba utifrån det på att göra samhället bättre för alla parter. Identifiera problem, erkänna problem, lösa problem.

    ”Varför är det nästan uteslutande utlänningar som gruppvåldtar?” Jag borde inte ha sagt så då jag inte hittar något som stärker mitt påstående, även om jag givetvis tror att det förhåller sig på detta viset. Framtiden kanske ger mig svar.

    Poängen är inte att de flesta våldtäkter och speciellt gruppvåldtäkter begås av svenska män, poängen är den överrepresentation som finns bland personer med utländsk bakgrund är stor.(http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800020907/2000_statistik_om_gruppvaldtakter.pdf)

    Utomnordiska invandrare står för någon slags allmän överrepresentation inom alla grövre brott. Detta enda jag är ute efter är att få reda på varför det är såhär, samt vad man ska göra åt det. Mycket pekar på att det är något kulturellt med tanke på att östasiater(kineser, japaner, thailändare etc.) är UNDERrepresenterade när det gäller allehanda brott i Sverige.

    Norsk polis gick, år 2009, ut och sa att alla överfallsvåldtäkter i Oslo är begångna utav personer med utländsk bakgrund, främst ”kurder och afrikaner”. (Norsk och svensk invandring är närmast identisk).(http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/). Gruppvåldtäkten i Mariannelund, sju(?) afghaner, är också ett annat exempel.

    En intressant blogg är http://affes.wordpress.com/ om man tål att läsa statistik från ”fienden”. Han gör ett bra och seriöst jobb(använder myndigheternas datakällor för att få fram sin statistik) även om det verkar ha blivit allt svårare att få fram bra statistik om brott. Jag läser själv en hel del från vänsterorienterade källor och tar gärna emot bra tips, om du har några!

    Jag vet att ni inte vill dela in folk i grupper och sådant när det gäller brott och vilka som är svenskar hit och dit; men när man tänker lite på det så är det naturligt för människor att dela in sig i grupper ända ner till familjenivå. Det är ofrånkomligt.

    • Hej igen!

     Äsch, jag tror nog du egentligen är smartare än att ha den typen av åsikter. Du verkar för vettig för det – jag är säker på att du ändrar dig! :-) Jag har ju mina erfarenheter – av mejl och liknande.

     Du pratar mycket om det du kallar ”överrepresentation”. Jag säger det igen: 99,78 procent av dem som fötts utomlands har aldrig misstänkts för sexbrott, visade en uträkning som BRÅ gjorde år 2002. Av dem som är födda i Sverige med svenska föräldrar är motsvarande siffra 99,96 procent. Att kalla det överrepresentation känns inte seriöst. Det var som när (SD) presenterade ett dokument som de kallade ”rapport” för något år sedan där de påstod att ”60% av alla våldtäkter i Gävle begicks av invandrare” – sedan visade sig det att de bara kollat på FEM (5) stycken domar och därav tagit de 3 fallen där förövaren hade utlänsk bakgrund. Matematiskt stämmer det möjligen, men rent statistiskt är det fullständigt galet! Detsamma med fallet i Oslo som du nämner. Visst begicks säkert de där 12 (tror jag att det var?) överfallsvåldtäkterna av män med utländsk bakgrund. Men varför inte titta på ALLA våldtäkter? Annars läser man ju statistik som fan läser bibeln och riskerar att missa poängen.

     Tittar man på kriminalstatistik, så finns det vissa som är överrepresenterade. Dessa människor har ofta några saker gemensamt – de är lågutbildade, arbetslösa/lågavlönade och fattiga. Kriminalitet handlar alltså om sociala orsaker – fattigdom är ju trots allt ett samhällsproblem, inget kulturellt. Det är 2,0 gånger högre risk att en person född i utlandet begår brott i förhållande till hela befolkningen enligt studien från 2005 som bygger sina beräkningar på statistik från 1997 till 2001. Men när man kontrollerar för demografiska fakta som kön, inkomst och utbildning sjunker denna siffra.

     Dessutom är det ju viktigt att jämföra, hur stor är denna ”överrepresentation” som främlingsfientliga ofta viftar med? Som en jämförelse är det till exempel 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor och vad gäller grövre brott är den skillnaden ännu större. Vidare, personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Utav de 380 personer som konstaterats skyldiga till dödligt våld under 1997-2001 så bestod 257 personer av inrikes födda, 32 personer av övriga nordbor, 36 personer från Mellanöstern/Asien och resterande från övriga länder. I de fall som en person född utomlands gjort sig skyldig till dödligt våld har offret nästan alltid också varit utrikes född. Överlag tenderar invandrare och deras barn att ha en överrisk för att bli utsatta för brott. Sedan slutet av 80-talet har också antalet hatbrott med främlingsfientliga motiv ökat. Så lögnerna om att ”utomnordiska invandrare står för någon slags allmän överrepresentation inom alla grövre brott.” stämmer helt enkelt inte. Som du ser är det ett direkt felaktigt sätt att tolka statistik på.

     Du länkar också till en främlingsfientliga bloggen ”Affesstatistik-blogg”. Jag har sätt den förut, och visst kan man gå in där om man vill se vilka argument rasister ofta kommer dragandes med – men i slutändan så ska man komma ihåg att även om rätt källor kanske är ”lästa” så kan de ju läsas på ovetenskapligt sätt. Det går alltså ändå att göra totalt fel – som i den där bloggen exempelvis. Han har ju t.ex flera gånger gjort helt egna tabeller där han bara tar med fakta som passar hans syften. Det är inte trovärdigt. Bloggen har ju flera gånger fått hård kritik för att vara direkt felaktig och skriva rena lögner. Främlingsfientlighet är inte fakta.

     Vad ska man då göra åt kriminalitet i allmänhet då? Jo, vill man förhindra att människor hamnar i brottslighet tycker jag det är helt grundläggande att det satsas på att det ska finnas jobb i Sverige. Ibland kan jag tycka mitt eget parti talar för lite om det. Alla ska ha rätten till ett jobb med schysta villkor och ordentliga löner där man kan tjäna pengar, göra rätt för sig och känna att man bidrar till samhället. Det är det bästa sättet att minska fattigdom, vilket i sin tur oftast leder till brottslighet. Dessutom måste skolan ordnas upp, få mer resurser och möjligheter att hjälpa de elever som behöver extra stöd för att klara sin utbildning. Det är helt grundläggande. Och att diskutera sådana frågor tycker jag är mycket viktigare, än att skuldbelägga folk för var de råkar vara födda (eller var deras föräldrar råkar vara födda). De flesta tjänar på ett samhälle där vi håller ihop mot rasism, och fokuserar på de viktiga frågorna och driver samhället framåt istället.

     Kul att du hittat till min blogg i alla fall, hoppas du fortsätter kika in här framöver!

     Vänliga hälsningar,
     Arijan

 2. Umeå säger nej till fascisterna |

Kommentarer

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s